NITO Stat.jpg
Det nye tariffutvalget NITO Stat: May Helen Lien (øverst til venstre), Kristian Botnen, Ine Marie Oksholen, Tuan Williams (nederst til venstre, delvis skjult), Trine Lise Mørstad og Ruben Iversen.

Kristian Botnen fra Universitetet i Bergen ble valgt som leder for NITO Stat. Styremedlemmer ble:

  • May Helen Lien, Skatteetaten 
  • Trine Lise Mørstad, Mattilsynet 
  • Ine Marie Oksholen, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
  • Tuan Williams, Universitetet i Stavanger 
  • Ruben Iversen, Kystverket 

Siw Tyldum, Simon Buvarp og Tommy Sarnes ble valgt som varamedlemmer.

Tariffutvalget med kontaktinfo

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.