Konkurs.jpg

Hva skjer med arbeidsforholdet ditt hvis virksomheten går konkurs? 

Når det åpnes konkurs blir det oppnevnt en bostyrer, og bostyreren overtar forvaltningen av bedriften. Formålet er å få oversikt og realisere verdiene som er igjen i boet.

Du som ansatt må forholde deg til bostyrer. Bostyreren skal informere alle ansatte om rettigheter i forbindelse med konkursen.  

Konkursboet trer automatisk inn i arbeidsavtalene, men i de aller fleste tilfeller vil bostyrer si opp de ansatte.

Hva skjer med lønna di? 

Manglende utbetaling av lønn og feriepenger kan dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning. Lønnsgarantien administreres av NAV og skal sikre deg lønn, feriepenger, pensjon og andre lønnsgoder som arbeidsgiver ikke kan betale på grunn av konkursen.

Hva kan du få dekket fra lønnsgarantien?
 • Lønn og feriepenger med videre totalt begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) - se faktaboks.
 • Lønn og øvrige krav for totalt seks måneder. Du velger selv hvilke seks måneder som er gunstige, de må ikke være sammenhengende.
 • Lønn som ikke er forfalt lenger tilbake enn tolv måneder før fristdagen. Fristdagen er den dagen begjæring om åpning av konkurs kom inn til tingretten
 • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før
 • Manglende innbetaling til arbeidsgivers tjenestepensjonsordning
 • Andre pensjonskrav
 • Utestående overtid, provisjon, bonus og avspaseringstimer du har til gode

Utfyllende informasjon om hva som dekkes og hvordan du søker finner du på nav.no

Hva er ikke dekket av lønnsgarantien?
 • Krav utover en måned fra konkursåpning
 • Utlegg du har hatt som for eksempel reise- og diettutgifter
Hvem gjelder lønnsgarantien ikke for?
 • Selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
 • Hvis du har hatt en eierandel på 20 prosent eller mer, med mindre du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften i virksomheten
Hvordan går du fram for å få dekket kravene dine?

Utestående lønn og feriepengekrav skal sendes til bostyrer. Kravene fyller du ut på A-melding som du finner på nav.no. Bostyrer skal kontrollere kravene og sender disse videre til NAV lønnsgaranti. Når bostyrer har mottatt utbetaling fra lønnsgarantien, trekkes skatt før du får utbetalingen.

Du kan få forskudd på dagpenger fra NAV den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs. 

Virksomheten kan fortsette etter en konkurs 

At virksomheten slås konkurs må ikke bety at aktiviteten opphører. Noen ganger fortsetter virksomheten ved at det skjer en virksomhetsoverdragelse fra boet til nye eiere. 

De nye eierne kan velge hvem av de ansatte som de vil ta med seg videre. De er ikke bundet av lønns- og arbeidsvilkårene som gjaldt hos arbeidsgiveren som har gått konkurs. Men du vil ha fortrinnsrett til ansettelse i den nye virksomheten. Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsestiden løper ut, for stillinger du er kvalifisert for. 

Arbeidsgiver har ikke plikt til å kontakte ansatte med fortrinnsrett. Du må derfor selv følge med og søke på ledige stillinger. I søknaden må du vise til at du har fortrinnsrett. NITO-advokatene kan gi deg råd i denne prosessen. 

Bruk medlemsfordelene dine i NITO

Rentefritt lån fra NITO ved arbeidsgivers konkurs

Saksbehandlingstiden hos NAV kan være lang. Du kan få et rentefritt lån av NITO i påvente av utbetaling. Du kan lese om denne medlemsfordelen og retningslinjene for NITO-lån her:

Retningslinjer for lån til medlemmer i konkursrammede bedrifter 

Andre økonomiske støtteordninger for NITO-medlemmer

Du kan få kontingentfritak, støtte til å heve kompetansen din og kompensasjon for egenandelen trukket av NAV som gjelder før du får dagpenger. Les mer om NITOs medlemsfordeler for arbeidsledige her:

Kontingentfritak og økonomiske ordninger for permitterte og arbeidsledige

Karriereveiledning

NITO hjelper deg med CV og søknad i veien mot ny jobb. Du kan også melde deg kurs.

Les mer: Karriereveiledning

 

Kontakt NITO-advokatene

Har du flere spørsmål rundt rettighetene dine ved en konkurs kan du ta kontakt med en av NITOs advokater.