NITO stat sentralt tariffutvalg.png
Det nye tariffutvalget, fra venstre: Trine Lise Mørstad, May Helen Lien, Ine Marie Oksholen, Ruben Iversen, Jan Åge Eriksen og Kristian Botnen (innfelt). Foto: Bjarne Krogstad

Kristian Botnen ble gjenvalgt som leder av det sentrale tariffutvalget NITO Stat på den sentrale tariffkonferansen 13. mars 2024. Med seg i tariffutvalget har han fått:

  • Ine Marie Oksholen, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Jan Åge Eriksen, Politiets IT-enhet
  • May Helen Lien, Skatteetaten
  • Ruben Iversen, Kystverket
  • Trine Lise Mørstad, Mattilsynet 

I tillegg ble disse valgt som vara:

  • 1. vara: Tommy Sarnes, Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning
  • 2. vara: Sandeep Singh Pandher, Forsvarsmateriell IKT Kjeller
  • 3. vara: Siw Tyldum, Statens Vegvesen

Se oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. 

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i staten