Forsikringer til medlemspris

To av tre NITO-medlemmer benytter seg av forsikringsfordelene sine. Du kan være trygg på at forsikringene som tilbys gjennom oss er blant de beste på markedet, både på vilkår, dekninger og priser. Her er en full oversikt.

NITOs egne medlemsforsikringer

Våre medlemsforsikringer er kollektive forsikringer som vi har framforhandlet på vegne av medlemmene våre. De har gode priser, ekstra gunstige vilkår med unike NITO-fordeler, og er like for alle medlemmer som benytter forsikringene.

Innboforsikringer

NITO Innboforsikring

NITOs bestselgende medlemsforsikring, med ubegrenset forsikringssum for innbo og løsøre. Den har unike NITO-fordeler som blant annet sykkel, drone, knust mobilskjerm, bekjempelse av skadedyr og skader på elbil-lader. 

Hva dekker forsikringen?

NITO Innboforsikring Student

Samme gode vilkår som NITO Innboforsikring, med forsikringssum 500.000 kroner og ekstra gunstig pris. Den har unike NITO-fordeler som blant annet sykkel, drone, knust mobilskjerm og bekjempelse av skadedyr.

Hva dekker forsikringen?

NITO Innboforsikring Fritidsbolig

Dekker alt en komplett innboforsikring for hjemmet dekker, med forsikringssum på 1.000.000 kroner for innbo og løsøre i fritidsboligen. Forsikringen kan tegnes for inntil tre fritidsboliger/fritidsleiligheter, i hele Norden.

Hva dekker forsikringen?

Inntektsforsikring

Med NITO Inntektsforsikring står du sterkere økonomisk om du rammes av ufrivillig arbeidsledighet/permittering eller langvarig sykemeldt.

Les mer om inntektsforsikringen

Personforsikring

NITO Personforsikring gir deg og familien en økonomisk trygghet, og sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. Personforsikringen består av livsforsikring og uføreforsikring.

NITO Livsforsikring

NITO Livsforsikring gir en skattefri engangsutbetaling til de etterlatte dersom du skulle falle fra. Pengene kan for eksempel brukes til å betale ned gjeld og andre utgifter. NITO Livsforsikring kan kjøpes av både deg og din ektefelle/samboer. Dere velger selv størrelsen på forsikringssummen og hvem som skal motta pengene.

NITO Uføreforsikring Ekstra

Skulle du bli ufør eller langvarig syk, gir kanskje ikke NAV den økonomiske tryggheten mange tror. NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling på opptil nesten 3,2 millioner ved varig arbeidsuførhet. Forsikringen kan kjøpes av deg som NITO-medlem og gjelder fram til du fyller 60 år.

Hva dekker NITO Personforsikring?

 

Reiseforsikring

NITO Reiseforsikring kjøper du enten for enkeltperson eller familie.

Den dekker flere skadetilfeller og høyere forsikringssummer enn en vanlig reiseforsikring, og gjelder på alle reiser med inntil 90 dagers varighet – selv når du bare skal en tur på nærbutikken.

Forsikringen inkluderer også egenandelsforsikring for leiebil.

Hva dekker NITO Reiseforsikring

Advokatforsikring privatrett

Livet er uforutsigbart og uenigheter kan oppstå rundt arv, samlivsbrudd, håndverkarbeid, naboskap og forbrukskjøp. 

Advokatforsikring privatrett dekker mye mer enn rettshjelpen du har i dine vanlige forsikringer og kan spare deg for store summer. Forsikringen koster omtrent det samme som én advokattime. 

Hva dekker forsikringen?

Ulykkesforsikringer

NITO Ulykke Grunnforsikring

Med NITO Ulykke Grunnforsikring har du en økonomisk trygghet dersom du blir alvorlig skadet i en ulykke.

Den dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade opptil 50.000 kroner utbetaling av dagpenger ved sykehusopphold i mer enn fem dager, og erstatning ved varig medisinsk invaliditet opptil 1.000.000 kroner.

NITO Utvidet Ulykkesforsikring

Velger du denne forsikringen er hele familien dekket dersom en eller flere av dere blir utsatt for en ulykke. I tillegg til å gi erstatning ved varig medisinsk invaliditet kan du få utbetalt inntil 10.000 kroner ved benbrudd.

Er du alene, har du en meget høy forsikringssum som kan komme godt med.

Hva dekker NITOs ulykkesforsikringer?

Næringslivsforsikringer

Vi vil at du skal lykkes som selvstendig næringsdrivende. Derfor har vi framforhandlet gode medlemstilbud for medlemmer som driver egne virksomheter, blant annet på næringslivsforsikringer.

Tryg gir god rådgivning om lovkrav, og sørger for at du er oppdatert på de viktige og riktige forsikringene for din bedrift.

Les mer om næringslivsforsikringene

Gratis startpakke for oppstartsbedrifter

I samarbeid med Tryg tilbyr vi en gratis forsikringspakke til NITO-medlemmer som ønsker å starte egen virksomhet. Pakken inkluderere de mest nødvendige forsikringene helt gratis de første seks månedene etter registrering av selskapet i Brønnøysundregisteret.

Les mer om startpakken