Da Seim ble tillitsvalgt var det lite aktivitet i bedriftsgruppa ved sinkverket på Eitrheim. Nå kan hun være stolt over nytt giv blant medlemmene i bedriften.

- Da jeg tok på meg vervet var snittalderen på medlemmene høy og vi hadde 25 medlemmer i gruppa. Nå er vi 38 og flere unge ingeniører har kommet med på laget, forteller Seim.

Anna Seim.jpg
Leder for bedriftsgruppen ved Boliden Odda, Anna Seim.

Hun oppsummerer kort sine «triks»:

- Nyansatte får en velkomstgave og jeg benytter anledningen til å fortelle om gruppa og hva NITO kan gjøre for deg. Jeg spiller på mine egne positive opplevelser, som det å bytte til Tryg og få en bedre forsikringsavtale. Ikke minst fortelle at vi står sterkere sammen og får større påvirkning i bedriften når vi er flere.

- Koronasituasjonen har satt begrensninger på hva vi har fått til av aktiviteter. Flere kurs og andre samlinger har blitt satt på vent, men når det hele er over tar vi opp tråden igjen.

Vil du verve en kollega? Mer informasjon og hjelpemidler finner du her

nito2.jpg
Gode kollegaer: (F.v.) leder for gruppen, Anna Seim, nestleder Andreas Målsnes og Stian Skare.

Blir tatt på alvor av ledelsen

Industri energi (IE) har den største gruppa medlemmer ved Boliden Odda. Med Seims store engasjement og en positiv holdning til å være en støttespiller i arbeidslivet, puster nå bedriftsgruppa IE i nakken. Det får positive ringvirkninger.

- IE har stor makt i organisasjonen og det er de som kommer først i blant annet lønnsforhandlinger. Det vi ser nå med en voksende medlemsmasse er at ledelsen erkjenner oss på en helt annen måte. Vi blir hørt i diskusjoner og har blitt en viktig dialogpartner i bedriften, sier hun.

Det har vært helt avgjørende for den prosessen Boliden Odda nå er inne i. En investering på flere milliarder kroner skal øke produksjonen fra 200.000 årstonn til 350.000 årstonn sink.

- Mange av våre medlemmer er sentrale for fremdriften i prosjektet. Vi har derfor jobbet intenst med ledelsen for å sikre en arbeidsdag som er å leve med.

- Å være tillitsvalgt i en slik prosess er ikke enkel, men med et godt styre med engasjerte medlemmer og hjelp fra NITO sentralt har jeg en mulighet til å gjøre en forskjell. Det er utrolig givende, sier Seim.

Retter en takk til NITOs støtteapparat

I NITO er vi opptatt av at du skal ha trygghet, og at du skal lykkes i arbeidssituasjonen din. Gjennom å etablere og tilhøre en NITO bedriftsgruppe på arbeidsplassen din, er du som NITO-medlem sikret å ha et ord med i laget når det gjelder forhold og beslutninger som berører arbeidsplassen din.

- Enten det er i forbindelse med lønnsforhandlinger eller spørsmål fra våre medlemmer kan jeg alltid ta kontakt med noen i NITOs støtteapparat. De svarer raskt og jeg får god hjelp, noe som er helt avgjørende for våre medlemmer.

Lyst å opprette bedriftsgruppe, eller har spørsmål om tillitsvalgt og bedriftsgrupper? Kontakt en av disse:

Disse er NITOs bedriftsgrupperådgivere