Da Anna Seim ble tillitsvalgt for noen år tilbake var det lite aktivitet i bedriftsgruppa ved sinkverket på Eitrheim.

- Da jeg tok på meg vervet var snittalderen på medlemmene høy og vi hadde 25 medlemmer i gruppa. Flere unge ingeniører har kommet med på laget og nå i januar 2024 teller vi 43, forteller Seim.

Anna Seim.jpg
Leder for bedriftsgruppen ved Boliden Odda, Anna Seim.

Hun oppsummerer kort sine «triks»:

- Alle nyansatte får velkomstgave og i møte med nye ansatte forteller jeg om bedriftsgruppa og hva NITO kan gjøre for deg.

- Jeg spiller på mine egne positive opplevelser, som det å bytte til Tryg og få en bedre forsikringsavtale. Ikke minst forteller jeg at vi står sterkere sammen og får større påvirkning i bedriften når vi er flere.

- Å delta på kurs og arrangementer er også bra.

- Nå når NITO har fått en enda bedre deal med Fjellsport med god rabatt på ordinære priser der, så er det noe vi også må få formidlet til alle.

Seim også at flere medarbeidere som er fagorganisert i andre fagforeninger gjerne vil melde overgang til NITO.

- Vi har etablert en egen kanal på teams for alle NITO-medlemmene i bedriften. Her blir alle nye medlemmer ønsket velkommen, forteller hun ivrig. 

Vil du verve en kollega? Mer informasjon og hjelpemidler finner du her

nito2.jpg
Gode kollegaer: (F.v.) leder for gruppen, Anna Seim, Andreas Målsnes og Stian Skare.

Blir tatt på alvor av ledelsen

Industri energi (IE) har den største gruppa ved Boliden Odda. Med Seims store engasjement og en positiv holdning til å være en støttespiller i arbeidslivet, puster nå bedriftsgruppa til NITO IE i nakken. Det får positive ringvirkninger.

- Det vi ser nå med en voksende medlemsmasse er at ledelsen erkjenner oss på en helt annen måte. Vi blir hørt i diskusjoner og har blitt en viktig dialogpartner i bedriften, sier hun.

Det har vært helt avgjørende for den prosessen med omorganisering og en stor utbygging som Boliden Odda er inne i. En investering på flere milliarder kroner skal øke produksjonen fra 200.000 årstonn til 350.000 årstonn sink.

- Mange av våre medlemmer er sentrale for framdriften i prosjektet. Vi har derfor jobbet intenst med ledelsen for å sikre en arbeidsdag som er å leve med. 

- Å være tillitsvalgt i en slik prosess er ikke enkel, men med et godt styre med engasjerte medlemmer og hjelp fra NITO sentralt har jeg en mulighet til å gjøre en forskjell. Det er utrolig givende, sier Seim.

Alltid service å få fra NITO

NITO er opptatt av at du skal ha trygghet, og at du skal lykkes i arbeidssituasjonen din. Gjennom å etablere og tilhøre en NITO bedriftsgruppe på arbeidsplassen din, er du som NITO-medlem sikret å ha et ord med i laget når det gjelder forhold og beslutninger som berører arbeidsplassen din.

- Enten det er i forbindelse med lønnsforhandlinger eller spørsmål fra våre medlemmer kan jeg alltid ta kontakt med noen i NITOs støtteapparat. De svarer raskt og jeg får god hjelp, noe som er helt avgjørende for våre medlemmer, avslutter Seim.

NITO hjelper deg

Lyst å opprette bedriftsgruppe, eller har spørsmål om tillitsvalgt og bedriftsgrupper? Kontakt en av disse:

Disse er NITOs bedriftsgrupperådgivere