Et stort antall teknologer og ingeniører har sin arbeidshverdag i prosjekter, men mange har ikke god nok opplæring i prosjektledelse.

Meld deg på vårt nye prosjektledelsekurs

Vi tilbyr kurset på norsk og engelsk, og som bedriftsinternt kurs:

NITO Prosjektskole

The Project Academy

NITO Prosjektskole for bedrifter

– Ingeniører og teknologer er faglig dyktige, men har kanskje ikke like god kompetanse i å organisere, lede andre og skape en felles forståelse av mål og fremdrift. Det er dette prosjektledelse handler om, sier Otto Husby, daglig leder i e-læringsbyrået Cimple. 

Han mener ansatte i prosjekter kommer et godt stykke på vei med sunn fornuft og erfaring.

– Men prosjektledelse er som matlaging: Alle kan lage pasta, men ofte blir det bedre med en god oppskrift, påpeker Husby.

Cimple listebilde.jpg
Teamet i Cimple som står bak Prosjektskolen. 

Kurs i prosjektledelse for ingeniører og teknologer 

Husby har ledet teamet bak NITO Prosjektskole, som har vært en del av NITOs kurstilbud det siste året.

I samarbeid med Cimple lanserer NITO nå en helt ny versjon av kurset i prosjektledelse. Kurset passer for alle ingeniører og teknologer som jobber i prosjekter, og tilbys på norsk, engelsk og som bedriftsinternt kursprogram.   

– Vi har laget et fullstendig nytt, oppdatert digitalt kurstilbud for NITOs medlemmer. Kurset er en praktisk versjon av internasjonale standarder for prosjektledelse, og gir kunnskap og verktøy som kan tas i bruk umiddelbart, forteller Husby. 

Målet er å bidra til å sikre kvalitet i alle typer prosjekter. Kurset bygger på de anerkjente internasjonale standardene PRINCE2 og PMBOK. 

Steg-for-steg prosjektledelse

NITO Prosjektskole gir deltakerne en trinnvis oppskrift til et vellykket prosjekt. Kurset består av fem videobaserte moduler. Kursmodul én gir oversikt og innsikt i de mest sentrale begrepene i prosjektledelse. Tema for modul to, tre og fire er planlegging, gjennomføring og organisering av prosjekter. I den siste kursmodulen er fokus på prosjektmodell, implementering og etterlevelse.Deltakerne får også tilgang på maler og sjekklister som de kan bruke i egne prosjekter.

– Prosjektskolen er et praktisk verktøy som vi håper også vil bli brukt som jobbstøtte i etterkant, sier Husby.

Hver kursmodul består av korte, animerte leksjoner med tilhørende oppgaver. Beregnet tidsbruk per modul er to-tre timer. Når de fem kursene er gjennomført og bestått, kan man få sertifisering i form av «The International Project Management Certificate». Prosjektskolen er kort og kompakt, interaktiv og moderne.

God planlegging er nøkkelen

Husby har arbeidet med prosjektledelse gjennom hele sitt yrkesliv, og vært rådgiver for mange store norske og internasjonale selskaper. Han har også undervist i prosjektledelse og prosjektarbeid for virksomheter og ved akademiske institusjoner som NTNU, BI og SKEMA Business School. 

– Innen prosjektledelse svikter det ofte på det enkle og grunnleggende, mener Husby.

Hans erfaring er at det ofte skorter på vilje og evne til å planlegge og forankre prosjekter godt nok. Det jobbes for lite med prosjektene før de settes i gang.

– Ved oppstart er mye uklart. Hva er effektmålene? Hvem har ansvar for hva? Hvor er prosjektet forankret? I mange tilfeller går man for fort fram i de tidlige fasene, fremholder Husby. 

Hvis feil prosjekter blir satt i gang på feil grunnlag, risikerer man uønskede dominoeffekter som kostnadssprekk og forsinkelse.

– Mye kunne vært unngått med bedre planlegging, mener Husby.

En annen vanlig utfordring er uklarhet rundt hva som skal skje når prosjektperioden er slutt. Hvem er mottaker av leveransen, og hvordan skal den tas i bruk? Dette bør man tenke grundig gjennom, avslutter Husby.