Går du med en lederdrøm i magen? Eller har du nettopp landet din første lederjobb?

Ti tips til unge ledere:

  1. Lag din egen karriere og utviklingsplan som leder
  2. Vær lydhør for innspill fra medlemmene i teamet ditt
  3. Bli kjent med organisasjonen, kulturen og kollegaer så tidlig som mulig
  4. Fokuser på hverdagsledelse og ikke bli for opptatt av små detaljer i hverdagen
  5. Vær ydmyk – du er ny, ikke teamet du skal lede
  6. Alle medarbeidere er forskjellige - innrett din lederstil til hver enkelt
  7. Tillit er viktig og går begge veier. Bruk tid på å bygge opp tillit i avdelingen.
  8. Tenkt positivt om og se det beste i andre
  9. Bygg nettverk med andre i samme rolle som deg
  10. Sørg for å ha støtte fra din egen leder, resten av ledergruppa og ha gjerne en ekstern mentor

Om kurset "Ungt lederskap"

Som ung leder kan du støte på problemstillinger som det er viktig å ha et bevisst forhold til tidlig i din karriere, slik at du unngår de verste fallgruvene. I kurset belyser Reidar Myrvang disse problemstillingene, slik at du får større forståelse for hva lederrollen innebærer, samt innsikt i suksessfaktorer som er viktig for å lykkes best mulig som leder.