Vi forsikrer hus og hjem og innboet vårt. Mange av oss har livsforsikring. Hva så med barna?

Fra noen hundrelapper i måneden kan du sikre barnets økonomiske framtid. 

Få NITO-pris på barneforsikring hos Tryg

Har du tenkt på barnets økonomi dersom hun eller han blir arbeidsufør i ung alder? En barneforsikring vil gi utbetaling ved ulike former for invaliditet. Omtrent halvparten av norske barn er allerede forsikret, rundt 645.000 barn var var forsikret i 2021. 

Hva er barneforsikring?

En barneforsikring kan hjelpe familien økonomisk med ekstrautgifter dersom barnet blir syk eller utsatt for en ulykke. En barneforsikring dekker blant annet merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn, dagpenger ved sykehusopphold, utgifter til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig,

Barneforsikringen kan gi økonomisk sikkerhet til familien og barnet ditt ved ulykker, sykdom og uførhet i ung alder. En slik forsikring er et tillegg til offentlige ytelser. En barneforsikring kan kjøpes fra barnet er tre måneder og dekker barnet helt til det fyller 26 år.

Hva en barneforsikring inneholder kan være ulikt fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Hvor omfattende en barneforsikring kan være vil derfor variere. I all hovedsak er det to varianter.

 1. En ren ulykkesforsikring for barn om gir erstatning ved medisinsk invaliditet grunnet ulykke. Forsikringen har ikke krav til helseerklæring.
   
 2. En mer omfattende barneforsikring som blant annet dekker medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom. Forsikringen kan i tillegg utvides med behandlingsforsikring, uførepensjon og uførekapital. Denne forsikringen krever at man fyller ut en helseerklæring når man kjøper den.

Må jeg ha barneforsikring?

Barneforsikring er en viktig forsikring fordi den gir en ekstra økonomisk trygghet utover det som vil bli dekket av folketrygden. 

En viktig grunn til å kjøpe barneforsikring er å sikre barnets framtidige økonomi. Får barnet for eksempel en sykdom eller skade som hindrer dem i å jobbe i voksen alder oppleves ikke utbetalingene fra NAV som nok.

Å ha erstatning ved uførhet inkludert i en barneforsikring er viktig. Skulle barnet ditt bli arbeidsufør, vil en barneforsikring med uføredekning kunne være en ekstra hjelp til for eksempel kjøp av egen bolig og bidra til å sikre en tryggere økonomisk framtid.

Uførhet kan sikres gjennom to ulike dekninger – uførepensjon og/eller uførekapital.

En uførepensjon gir barnet ditt månedlige utbetalinger dersom han eller hun blir minst 50 prosent arbeidsufør i tolv måneder sammenhengende etter fylte 18 år. Uførepensjon fra forsikringen utbetales helt fram til fylte 67 år, og kommer i tillegg til offentlige ytelser.

Uførekapital som del av barneforsikringen gir en engangsutbetaling på 900.000 kroner  dersom barnet erklæres minst 50 prosent varig arbeidsufør etter fylte18 år.

Med Trygs beste barneforsikring Barn Ekstra kan du gi barnet ditt ekstra tryggheten ved velge å knytte til uførepensjon, uførekapital eller begge deler.

De fleste barn som blir varig ufør i Norge blir det på grunn av sykdom, ikke på grunn av ulykke. 

Ikke alle blir arbeidsuføre selv om de får en medisinsk invaliditetsgrad

Medisinsk invaliditet gjelder rundt 50 prosent av alle meldte saker under barneforsikring. En barneforsikring som som også dekker medisinsk invaliditet grunnet sykdom, i tillegg til ulykke, er derfor viktig. Vær obs på at ikke alle forsikringsselskaper har en barneforsikring som dekker dette. I Tryg sin barneforsikring Barn Ekstra er medisinsk invaliditet som følge av sykdom inkludert, her får du som NITO-medlem også 30 prosent rabatt.

Når bør jeg kjøpe barneforsikring?

En god barneforsking krever at du leverer helseerklæring på barnet. Forsikringen bør derfor kjøpes når barnet er friskt slik at man unngår begrensinger gjennom reservasjoner eller ikke får kjøpt forsikring for barnet.

Sannsynligheten for å bli syk eller få diagnoser øker med alderen. Dette gjelder spesielt dekninger som medisinsk invaliditet og uførhet. Det anbefales derfor å kjøpe barneforsikring så tidlig som mulig.

Trygs beste barneforsikring Barn Ekstra

Barn Ekstra er Trygs beste barneforsikring og dekker både umiddelbare og framtidige utgifter. Som NITO-medlem kan får du god pris på barneforsikring fra Tryg forsikring. Med Barn Ekstra får du følgende dekninger:

 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Dødsfallserstatning
 • Utbetaling ved medisinsk invaliditet etter ulykke eller sykdom 
 • Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
 • Merutgifter til pleie og tilsyn
 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
 • Mentale selvhjelpsprogrammer til barn over 16 år
 • Erstatning ved alvorlige tilstander og sykdom

Valgfrie tilleggsdekninger:

 • Behandlingsforsikring 
 • Uførepensjon
 • Uførekapital

Sjekk pris og kjøp Barneforsikring hos Tryg