Mange arbeidsgivere tilbyr reiseforsikring som et gode til sine ansatte, men det kan være stor forskjell fra bedrift til bedrift hva jobbforsikringen dekker, og hvilke begrensninger den har sammenlignet med reiseforsikring man kjøper privat.

Sjekk vilkårene for jobbforsikringen, for å være sikker på at du er godt nok dekket på alle typer reiser. Ellers kan du i verste fall bli nødt til å punge ut store summer av egen lomme.

Sjekk pris og kjøp NITO Reiseforsikring

Mange fallgruver

Roy VetaasSkadeekspert Roy Vetaas (bildet) i Tryg Forsikring har tatt imot mange fortvilte telefoner fra folk som trodde de var dekket av reiseforsikringen gjennom jobben.

- I mange tilfeller gjelder forsikringen bare jobbreiser, og kun for deg. Er du på reise med familien, og tror du er dekket gjennom jobben, kan det fort bli dyrt. For eksempel kan sykehusbehandling i utlandet med hjemtransport til Norge koste flere hundre tusen kroner. Derfor er det viktig å sjekke, sier Vetaas.

Huskeliste om reiseforsikring

  1. Sjekk når jobbforsikringen gjelder
    Hvis jobbforsikringen bare gjelder på yrkesreiser, dekker den deg ikke på fritida eller på private reiser. En jobbforsikring vil vanligvis heller ikke gjelde for din ektefelle/samboers jobbreiser.

  2. Sjekk hvem jobbforsikringen dekker
    Er familien din dekket? Hva med forsikring for mine/dine/våre barn? De fleste jobbforsikringer dekker kun deg som ansatt.

  3. Sjekk hva jobbforsikringen dekker
    Inneholder den en ulykkesdekning? Og hva med alt du har med deg på tur? Er erstatningssummene for reisegods og annet, som for eksempel avbestilling, høye nok?

NITO Reiseforsikring er det tryggeste valget

Som NITO-medlem kan du kjøpe en topp helårs reiseforsikring til en fast lav medlemspris for deg selv eller familien. NITO Reiseforsikring har Trygs beste vilkår og unike fordeler som reisevarighet på 90 dager, høyere forsikringssummer og dekning for flere skadetyper enn en vanlig reiseforsikring. Forsikringen gjelder på alle typer reiser, fra det øyeblikket du drar hjemmefra, uansett hvor du skal.

Tegner du reiseforsikring for familie, dekkes både ektefelle/samboer, felles barn og særkullsbarn, også barn som ikke bor sammen med deg/dere. Hovedregelen er at barn dekkes av foreldrenes forsikring til de fyller 21 år og er folkeregistrert bosatt sammen med en av sine foreldre i Norge.

Sjekk pris og kjøp NITO Reiseforsikring