Gunnar Johnsen ute listefoto.jpgGunnar Johnsen (bildet) vant mot sin tidligere arbeidsgiver Hella Maskin AS i Agder lagmannsrett. Han får utbetalt 2.650.000 kroner for tapt arbeidsinntekt, 100.000 kroner i oppreisning og saksomkostninger på 590.000 kroner. 

Brudd på arbeidsmiljøloven og retten til organisasjonsfrihet

Vinteren 2020 tok Johnsen initiativ til et tillitsvalgtapparat for de ansatte i Hella Maskin AS i Bamble. Han ønsket å forbedre arbeidsmiljøet og skape et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen.

Ledelsen så ingen grunn til å få på plass en slik ordning og ga Johnsen to valg: Forhandle en sluttavtale eller godta en ny vingeklippet stillingsinstruks.

Ut av det blå fikk han også en skriftlig advarsel om samarbeidsproblemer, som skulle forklare hvorfor han ble møtt med en ny stilling.

Endringene i den nye stillingsinstruksen var så omfattende at retten anså den som en urettmessig endringsoppsigelse, som ikke oppfylte kravene i arbeidsmiljøloven. Den krenket også retten til organisasjonsfrihet i arbeidslivet.

Dette ble bevist i tingretten i mars 2022, der arbeidsgiver ble dømt til å betale 660.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Anket erstatningssummen

Johnsen anket dommen fra tingretten, fordi han mente erstatningssummen ikke var tilstrekkelig for inntektstapet han hadde fått, og ville få fram til 2025 når han fyller 67 år.

- Jeg ble psykisk og fysisk syk av måten jeg ble behandlet på som arbeidstaker. Det har vært svært belastende og jeg er fremdeles ikke friskmeldt til å søke ny jobb. Samtidig er arbeidsmarkedet for eldre ingeniører vanskeligere enn for yngre. Derfor følte jeg at jeg ikke hadde råd til å la være å ta opp kampen og anke erstatningssummen i lagmannsretten, forklarer han.

Gunnar Johnsen inne listefoto.jpg

Han synes summen for oppreisning på 100.000 kroner bør ligge på et langt høyere nivå i forhold til belastningen han har vært utsatt for. 

- Men jeg kjenner på at rettssystemet fungerer og ivaretar hensikten med arbeidsmiljøloven nå som jeg har vunnet.

- Jeg håper at denne dommen får en preventiv virkning som beviser at arbeidsgivere ikke kan konstruere usaklige grunner for å hive ut arbeidstakere.

- Advarselen jeg fikk om samarbeidsproblemer som skulle forklare ny stillingsinstruks, har retten bevist at har vært konstruert. Den hadde direkte sammenheng med initiativet mitt, forklarer Johnsen.

- En horribel sak

Johnsen har fått råd og veiledning gjennom NITO, men har hatt en privat advokat til å ta saken for retten. Regionssjef for NITO Sør, Roy-Erik Mårtensson (bildet), har hatt mange møter med Johnsen for å støtte han.

Roy-Erik Mårtensson.jpg

- Jeg synes det er horribelt hvordan denne saken startet. Gunnar ville arbeidsgiveren sin alt godt og tok initiativ til et tillitsmannsapparat, for så å bli straffet for å fronte samarbeid. Det synes jeg har vært veldig vanskelig.

- Å være støttespiller ved å følge opp og være diskusjonspartner i en prosess som har gått over flere år er en viktig fagforeningsrolle NITO har, sier han.

- Det norske samfunnet er bygd på trepartssamarbeid, hvor arbeidstakere og arbeidsgivere jobber sammen til det beste på arbeidsplassen. Når vi får til et slikt samarbeid, lykkes vi.

Han sier at når alt kommer til alt er det bra at Gunnar får en rettferdig erstatning.

- For vi vet at mulighetene for å komme tilbake til arbeidslivet blir mindre jo eldre du blir. Vi ser at eldre arbeidstakere har større problemer med å komme tilbake enn de som er 40 år, sier Mårtensson.   

Rett til høyere erstatning

Farah Ali (bildet), juridisk sjef i NITO, mener at dommen sender noen viktige signaler og er glad for at Johnsen har vunnet saken.

farah ali listefoto.jpg

- Dette NITO-medlemmet har fått en usaklig endringsoppsigelse i en sårbar situasjon, og arbeidsgivers håndteringen av saken er svært kritikkverdig, sier hun.

- Jeg mener at dommen sender noen viktige signaler til arbeidsgiver, at man ikke bare kan dure fram og foreta usaklige endringer i arbeidstakers hovedarbeidsoppgaver. 

Hun sier at det er mange forhold i saken som er alvorlige.

- Retten mener endringsoppsigelsen bar preg av gjengjeldelse/straff, hastverk, uforsvarlig saksbehandling, utenforliggende og usaklige hensyn, og hadde i realiteten avskjedslignende karakter.

- Den oppståtte situasjonen i denne saken som ledet til endringsoppsigelse – uten av det var grunnlag for det, burde ha vært håndtert på en helt annen måte.

Ali sier at arbeidsgiver kan klandres for at saken i det hele tatt oppstod, og for den kritikkverdige håndteringen av saken.

- Disse forholdene har stor betydning for erstatningsnivået i saken. Det virker som retten har sett helhetsbildet av situasjonen, og tilkjent Johnsen en riktig erstatning.

- Generelt kan graverende oppsigelser føre til at arbeidstakere har rett til høyere erstatning, hvilket vi også ser i denne saken, sier hun.

Trygghet å ha NITO i ryggen

Gunnar Johnsen anbefaler alle å fagorganisere seg.

- Du kan trenge advokatbistand når du minst venter det og det kan bli ekstremt dyrt. Du vet aldri når det oppstår en situasjon der du har brukt for å være fagorganisert. Det gir trygghet å få bistand og vite at du har NITO i ryggen, sier Johnsen. 

- Utenom kontakt med min advokat og NITO har jeg stått veldig alene i denne saken.

Bli medlem i NITO

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Tok initiativ til ansattforum – ble skviset ut

Tillitsvalgtes roller og oppgaver