NITO-medlemmet falt i trappa hjemme, før arbeidsdagen var avsluttet. Skaden ble meldt som yrkesskade, men forsikringsselskapet avslo krav på dekning. Selskapet mente at skadehendelsen falt inn under arbeidsgivers fritidsulykkesdekning, en forsikring med langt dårligere dekning enn yrkesskadeforsikringen. 

Vant fram mot forsikringsselskapet

NITO har en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som har spesialkompetanse på saker knyttet til yrkesskadeforsikring.

NITO-medlemmet tok kontakt med Simonsen Vogt Wiig, og kort tid etter at advokat Øyvind Vidhammer sendte inn en klage, valgte forsikringsselskapet å omgjøre avgjørelsen slik at skaden likevel falt inn under yrkesskadeforsikringen.  

- Dette er en viktig, prinsipiell avgjørelse. Med tusenvis av arbeidstakere på hjemmekontor som følge av koronapandemien, er problematikken om hvorvidt skader på hjemmekontor skal godkjennes som yrkesskade svært aktuell, sier Vidhammer.

Dårlig tilpasset hjemmekontor

Han peker på at yrkesskadereglene er dårlig tilpasset når skaden skjer i eget hjem. Hovedregelen er at yrkesskadeforsikringen dekker skader som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Nå som hjemmekontor har blitt mer utbredt vil det antakelig komme flere saker som denne.

Advokaten mener at det er sikker rett at avtalt og/eller pålagt hjemmekontor omfattes av lovens betingelse om arbeidssted.  Den aktuelle ulykken inntraff ca. kl. 15.40-15.45, utvilsomt innenfor arbeidstiden. 

Kjernespørsmålet er om ulykken inntraff mens medlemmet var i arbeid. I denne saken er det på det rene at medlemmet var i arbeid med kollega på Teams. Ca. kl. 15.30 tok han en kort matpause, før han skulle fortsette arbeidet på Teams. Han var på vei tilbake til kontorplassen, med en kopp kaffe i hånden, da han skled i trappen og skadet seg.

Skadehendelsen skjedde altså i det som i lovens forstand var gjøremål i tilknytning til ordinært arbeid. Forsikringsselskapet kom derfor til at skaden falt inn under yrkesskadeforsikringsloven.

Uklare grenser

Øyvind Vidhammer (003).jpg- Utfordringene med skader som skjer på hjemmekontor, i motsetning til vanlig arbeidsplass, er at skillet mellom jobb og fritid fort blir uklare. Faller man i trappen på vei til vaskemaskinen, eller for å hente avisen, eller fordi man skal ut å handle, så skjer ikke skaden i tilknytning til ordinært arbeid.  Skjer derimot skaden i tilknytning til ordinære hvilepauser, toalettbesøk, eller konkrete ærend som har med arbeidet å gjøre, så er man i arbeid, sier Vidhammer (bildet).   

Advokaten har klare råd til de som har hjemmekontor:

  • Hvis ulykken er ute er det viktig, så raskt som mulig, å dokumentere hvordan, når og i hvilken sammenheng skaden skjedde. 
  • Send inn skademelding snarest. Beskriv omstendighetene. Hvis det var vitner så noter det ned. 
  • Er det behov for legehjelp, så oppsøk lege så raskt som mulig, og få gjerne også journalført både selve skadehendelsen, og om det skjedde i tilknytning til arbeid.  

Sjekk alle våre medlemsfordeler på juridisk bistand