Gå til innhold

NITO Reiseforsikring

NITO Reiseforsikring er en helårs reiseforsikring som dekker mer enn en vanlig reiseforsikring. Den har Trygs beste vilkår, og gjelder på alle reiser med inntil 90 dagers varighet – også til og fra nærbutikken, eller når du lufter hunden.

Illustrasjonsfoto av ung kvinne som sitter ved en hytte ved Lovatnet. Foto: Getty Images

Er du riktig forsikret? Snakk med oss

NITOs forsikringssenter kan ta en gratis gjennomgang av dine forsikringer og gi gode råd for å sikre at du er dekket på beste måte.

 

Forsikringssenter 2024 C.jpeg

Ofte stilte spørsmål

Er det krav til overnatting på NITO Reiseforsikring?

Nei, forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og yrkesreiser  - helt fra du går ut døren hjemme eller fra kontoret og til du er hjemme igjen.

Hvor lenge kan jeg være borte?

Reiseforsikringen dekker deg 90 dager sammenhengende på reise. Du kan reise flere ganger i løpet av året så lenge du ikke er borte mer enn 90 dager sammenhengende per tur.

Dersom du skal være borte lengre enn 90 dager kan du tegne en utvidet reisevarighet i Tryg forsikring for de resterende dagene.

Er forsinket reisegods dekket?

Ja, forsinket bagasje er dekket med opptil 5.000 kroner.

Du kan ha rett til erstatning ved forsinket bagasje når:


ekspedert bagasje ikke ankommer med samme transportmiddel som den reisende bagasje er forbyttet, slik at den ikke kommer til rette innen fire timer innsjekket bagasje ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører ufrivillig transitt med overnatting.


Derimot er det noen tilfeller som ikke gir rett til erstatning:


når bagasje er forsinket til siste flyplass på hjemreise. Dette omfatter også studenter/pendlere på reise til folkeregistrert(e) adresse forsinkelse som skyldes streik eller lockout
utgifter kan erstattes av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre.

Hvordan er jeg dekket for sykdom og ulykke på reise?

Reiseforsikringen dekker nødvendig medisinsk behandling for plutselig uventet og akutt sykdom eller skade som oppstår på reisen, eller en uventet akutt og alvorlig forverring av kjent sykdom eller lidelse. Hvis det oppstår behov for slik behandling oppfordrer vi til å ta kontakt med Tryg Alarm på telefon 22171001, så de kan undersøke om nærmeste aktuelle behandlingssted er et vi samarbeider med og kan anbefale. 

Sendes det ut reisekort?

Nei, reisekortet er elektronisk og du finner det på Min side på tryg.no (velg "hent reisekort" inne på opplysningene om din reiseforsikring). Der kan du også laste det ned og skrive det ut selv.

Deler eller alt reisegodset mitt er blitt stjålet, kan jeg få noe erstattet?

Ja, for frastjålet reisegods er det ingen øvre sumbegrensning for erstatningssum, så lenge sikkerhetsforskriftene for reisegods er fulgt. Hver enkeltgjenstander er dekket opp til 40.000 kroner.

For edelstener, klokker, smykker og edel metall dekkes derimot opp til 40.000 kroner samlet per skadetilfelle.

NB! Gjenstander som er mistet eller gjenglemt er ikke dekket på reiseforsikringen.