Medlem Sølvi i industrimiljø.

Hvordan har NITO skapt trygghet for deg i din arbeidshverdag?

- Uten å gå helt i detaljer kom innkallelsen til drøftelsesmøte overraskende på meg.
Én dag før drøftelsesmøtet kom det fram at den tillitsvalgte som arbeidsgiver hadde oppgitt, likevel ikke kunne stille som min tillitsvalgt på møtet. Årsaken var blant annet at jeg var eneste ingeniør i bedriften med ca 20 ansatte. Da kontaktet jeg NITO som stilte opp på én dags varsel, forklarer Sølvi (bildet).

Innkalling til drøftelsesmøte: Dette bør du som arbeidstaker vite

Du sier NITO stilte opp. Hva legger du i det?

- Jeg fikk svar med en gang jeg ringte, og fikk en god brief før drøftelsesmøtet. Det kom også en tillitsvalgt som var med meg i møtet. Etter møtet evaluerte vi samtalen og veien videre.

- Dette har nok NITO gode rutiner for, fikk jeg inntrykk av. Det var også nyttig å få rådgivning av en advokat i oppsigelsesperioden. Det hjalp meg til å få forhandlet fram rettigheter i forbindelse med oppsigelsen, påpeker hun.

- Jeg visste ikke noe om prosessen i det jeg gikk i gang med drøftelsesmøte, og det lettet veldig på belastningen å få hjelp fra både advokat og tillitsvalgt. Jeg fikk en trygghet om at oppsigelsen ble gjennomført på en ryddig og ordentlig måte.

Kan du forestille deg denne situasjonen uten hjelpen man får som fagorganisert?

- Det viktigste er tryggheten om at ting blir gjort riktig. Jeg tror både det praktiske og den psykososiale biten ville blitt tung å håndtere på egenhånd. Man møter raskt veggen når man får beskjeden om oppsigelse. Uten å ha en fagforening i ryggen vet man ikke om man blir rettferdig behandlet av arbeidsgiver, og det tærer nok veldig på psyken uten støtte.

- NITO fikk meg veldig raskt i gang med å fokusere på veien videre – hva gjør jeg nå, understreker Sølvi.

Hvordan var veien videre?

- Allerede dagen etter drøftelsesmøtet begynte vi å se på veien videre.

- Jeg fikk karriereveiledning til å sile ut aktuelle jobber, før vi begynte på arbeidet med å pusse opp CV, og renskrive og tilpasse jobbsøknad.

- Det er veldig tungt å måtte finne positive ting om seg selv når man akkurat har mistet jobben. Hjelpen fra NITO var vesentlig; fra utforming av jobbsøknad, forberedelse til første- og annengangs intervju, og kontraktinngåelse med ny arbeidsgiver. Man kan vel si at NITO var med meg hele veien fra å miste en jobb til å få en annen, avslutter Sølvi.

Tema: Omstilling, nedbemanning og oppsigelse

Bli medlem av NITO