Gå til innhold

NITO Finnmark

NITO Finnmark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

4. juni 2024, Norge

Streaming

12. juni 2024, Norge

Streaming

I NITO er det medlemmene som styrer 

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt.

Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Equinor ASA Avd Hammerfest LNG Snøhvit
Leder i avdelingen 90104558
Hammerfest videregående skole
Nestleder i avd. 45854181
Helse Nord IKT HF Avd Hammerfest
Avdelingsstyremedlem 91869914
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Region Nord, Porsanger
Avdelingsstyremedlem 48176048
NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark - Lakselv
Avdelingsstyremedlem 40557360
Alta kommune
Avdelingsstyremedlem 95273570

Valgkomite NITO Finnmark

Varanger Kraftentreprenør AS
Leder komite/utvalg 98288042
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Region Nord, Porsanger
Medlem komite/utvalg 40077913
Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Sykehus
Medlem komite/utvalg 40045806

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: