Gå til innhold

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

22. august 2024, Norge

Microsoft Teams

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.


Styret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Avdelingsstyre 2024 NITO Nord-Rogaland Sunnhordland.JPEG
Frå venstre: Agnes Synnøve Gjertsen, Johanne Kvarme, Einar Lokna, Jorunn Bringeland Berge, Frode Helge Råen og Raymond Våge. Endre Hope var ikkje til stades då bildet blei tatt.

 

Avdelingsstyret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Westcon Yards Ølen
Leder i avdelingen 97088180
Gassco AS Kopervik
Nestleder i avd. 92098171
Karmøy kommune Teknisk Etat
Avdelingsstyremedlem 41686982
Vestland Fylkeskommune Avd Infrastruktur og Veg Stord
Avdelingsstyremedlem 90252482
CGI Norge AS Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 91146407
Leirvik AS
Avdelingsstyremedlem 98263419
Wärtsila Norway AS Avd Rubbestadneset
Avdelingsstyremedlem 41163097

Valgkomite NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Cegal AS Avd Karmøy
Leder komite/utvalg 95720187
Haugesund politistasjonsdistrikt
Medlem komite/utvalg 99549432
Wärtsila Norway AS Avd Rubbestadneset
Medlem komite/utvalg 41163097

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: