Gå til innhold

NITO Svalbard

NITO Svalbard er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Svalbard

Store Norske Gruvedrift AS
Leder i avdelingen 90614893
Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Nestleder i avd. 97121094
Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Avdelingsstyremedlem 98414125
Longyearbyen Lokalstyre Eiendomsforvaltning
Avdelingsstyremedlem 90696873
Assemblin AS Avd Spitsbergen
Avdelingsstyremedlem 97631587

Valgkomite NITO Svalbard

Universitetssenteret På Svalbard AS
Leder komite/utvalg 41409257
Medlem komite/utvalg 48276189
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Medlem komite/utvalg 41608779

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: