Gå til innhold

NITO Troms

NITO Troms er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Troms

Senja Multiservice Sigbjørn Syr
Leder i avdelingen 91583757
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Tromsø trafikkstasjon
Nestleder i avd. 99470898
Senja kommune
Avdelingsstyremedlem 90545454
Arva AS Avd Tomasjord
Avdelingsstyremedlem 91582182
Tromsø kommune Seksjon For Vann og Avløp
Avdelingsstyremedlem 90510837
Torghatten Nord AS Avd Tromsø
Avdelingsstyremedlem 95027367
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Sentralt Troms
Avdelingsstyremedlem 45600204

Valgkomite NITO Troms

Ishavsbyen videregående skole
Leder komite/utvalg 93249810
Tromsø kommune Seksjon for IT, digitalisering og arkiv
Medlem komite/utvalg 90760432
Storfjord kommune
Medlem komite/utvalg 92401765

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: