Hadde det ikke vært fint å komme i dialog med ledelsen, få vist fram hva du og kollegene dine bidrar med og hvorfor dere skal ha noe igjen for det?

Hvis svaret er ja, så er løsningen å ta i bruk NITOs aller beste medlemsfordel - lag dere en bedriftsgruppe.

Daglig leder i StableCare advarer naive arbeidstakere – dann bedriftsgruppe nå

Digitalt kurs: Sånn etablerer du en NITO-gruppe

  • Hvorfor det er lurt å etablere en bedriftsgruppe på arbeidsplassen? 
  • Er det mye jobb, og hvordan skal du gå fram?
  • Er det et problem at ledelsen er lite entusiastisk eller at ingen av medlemmene er særlig lystne på å bli tillitsvalgt?

Kurset svarer på disse spørsmålene og tar ti minutter. Du kan enten klikke deg gjennom det over her eller åpne det i eget vindu.

Fordeler med å ha en bedriftsgruppe

Du får høyere lønn

De siste tjue årene har lønnsforskjellene økt i Norge, og mye av vitsen med å være fagorganisert er å få høyere lønn.

Forskning viser at fagorganiserte arbeidstakere tjener mer enn uorganiserte; Jo større andel av de ansatte på en arbeidsplass som er fagorganisert, desto mer øker lønna.

Er over halvparten organisert, øker lønna med 18-23 prosent, sier forskerne.

Du får større innflytelse på arbeidsplassen

Som enkeltperson har du begrenset påvirkningskraft på arbeidsplassen. Gjennom tariffavtaler, altså kollektive avtaler om lønns- og arbeidsvilkår, har organiserte arbeidstakere en unik forhandlingsrett og reell innflytelse på arbeidsgiver. Jo flere på arbeidsplassen som er organisert, desto lettere er det å forhandle med arbeidsgiver.

Nøkkelen for å ta i bruk disse rettigheten er å ha en bedriftsgruppe med en tillitsvalgt.

Du får bedre betingelser

En tariffavtale gir deg i tillegg rett til bedre betingelser enn det som er normalt i bransjen, blant annet til å få betalt på helligdager, rett til mer ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning.