Ingrid Anita Damli listefoto.jpg

- Flere må fagorganisere seg og flere må danne bedriftsgruppe. Gjennom bedriftsgruppa kan vi prate om alt som gjelder arbeidsforholdet og arbeidsmiljøet. Det kan være spørsmål om lønn, forhold til kollegaer eller ledelse, eller noe helt annet. Det sier Ingrid Anita Damli (bildet) som er medeier og daglig leder i gründerbedriften StableCare i Arendal. Bedriften tar sikte på å utvikle tekniske produkter til helsesektoren. 

Damli har vært fagorganisert i hele sitt voksne liv. Hun er utdannet ingeniør og sykepleier og er en del av NITOs lederforum Agder. Bak seg har hun flere år som tillitsvalgt med bred erfaring fra flere bedriftsgrupper.

- Om du er medlem av en bedriftsgruppe kan du lettere støtte deg på andre kollegaer som du vet er organisert, sier hun.

- Du står mer alene om du jobber i en bedrift som ikke har bedriftsgruppe. Med bedriftsgruppe er veien direkte inn til toppledelsen kortere. Man kan også ta opp ting anonymt om det er ønskelig, understreker Damli.

Mer direkte dialog med toppledelsen

- Gjennom en bedriftsgruppe kan du lettere gå rett til ledelsen med det du vil ta opp og på en måte gå utenom mellomlederen. En kommunikasjonsvei rett til toppledelsen betyr at ikke mellomledere kan sile eller endre informasjonen. Jeg opplever at mellomledere i ingeniørbedrifter ofte har en teknisk bakgrunn og ofte ikke har særlig mye ledelsesutdanning og -erfaring.

For å utnytte potensialet som ligger i det å ha bedriftsgruppe, mener Damli det er viktig å ha faste bedriftsgruppemøter med en åpen dialog der alle er med. 

- Hvis bedriften har flere avdelinger, blir medarbeidernes synspunkter mer samlet gjennom en bedriftsgruppe. Vi ser da bedre det store bildet, sier Damli. 

- Å ha en tillitsvalgt som taler din sak har stor verdi. Jo flere NITO-medlemmer, jo bedre og sterkere står vi. En stor bedriftsgruppe er en styrke også for arbeidsgiver.

Du vil vel være med å bestemme hvordan arbeidslivet skal være?

Damli slår et slag for det å være fagorganisert generelt. Hun oppfordrer alle til å finne organisasjonen som passer best for seg. Har du teknologisk bakgrunn bør du velge NITO.

Her er Damlis viktigste grunn til å være organisert:  

-  De fleste bedrifter/arbeidsgivere er organiserte. Hvis arbeidstakerne er naive og slappe med å organisere seg blir forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i ubalanse. Det er da fare for at ansvaret for arbeidslivet overlates til arbeidsgiver og det politikerne bestemmer. Vil du at de skal få en større del av makta og bestemme hvordan arbeidslivet skal være? Da blir vi i tilfelle svakere som arbeidstakere.

- Som fagorganisert og med i en bedriftsgruppe står vi sterke sammen og forblir en viktig part i å ivareta lovverk og rettighetene dine og mine, sier Damli.

- Så er du ikke fagorganisert vet du hva du skal gjøre. Er du fagorganisert og ikke har bedriftsgruppe vet du nå også hva du skal gjøre. Lykke til og vit at du er velkommen i det organiserte arbeidslivet.

Meld deg inn i NITO

Dann en bedriftsgruppe