Gå til innhold
Organisasjon

NITO Svalbard

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Svalbard

Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Leder i avdelingen 95107729
Longyearbyen Lokalstyre
Nestleder i avd. 47254030
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS
Avdelingsstyremedlem 48276183
Longyearbyen Lokalstyre
Avdelingsstyremedlem 92422977
Longyearbyen Lokalstyre
Avdelingsstyremedlem 90696873

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: