Gå til innhold
Organisasjon

NITO Svalbard

NITO Svalbard er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

styret på svalbard.jpg
Styret NITO Svalbard: F.v Dag Arne Husdal, Kjell Ivar Haugnes, Håvar Fjerdingøy og Oda Asak. Anders Ringheim var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Avdelingsstyret i NITO Svalbard

Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Leder i avdelingen 95943824
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Nestleder i avd. 48276183
Universitetssenteret På Svalbard AS
Avdelingsstyremedlem 41409257
Longyearbyen Lokalstyre
Avdelingsstyremedlem 90696873
Store Norske Gruvedrift AS
Avdelingsstyremedlem 90614893

Valgkomité NITO Svalbard

Sysselmannen På Svalbard
Leder komite/utvalg 97785917
Medlem komite/utvalg 48276189
Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Medlem komite/utvalg 91109744

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: