Gå til innhold
Organisasjon

NITO Svalbard

NITO Svalbard er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Microsoft Teams, Norge, 16. januar 2024

Microsoft Teams, Norge, 23. januar 2024

Microsoft Teams, Norge, 25. januar 2024

Microsoft Teams, Norge, 6. februar 2024

Microsoft Teams, Norge, 13. februar 2024

Microsoft Teams, Norge, 20. februar 2024

Microsoft Teams, Norge, 29. februar 2024

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

NITO Svalbard styre juni 2020.JPG
Fra venstre: Remi Sæther, Kjell Ivar Haugnes, Håvar Fjerdingøy og Dag Arne Husdal. Anders Ringheim var ikke til stede da bildet ble tatt.

Avdelingsstyret i NITO Svalbard

Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Leder i avdelingen 95978065
Store Norske Gruvedrift AS
Nestleder i avd. 90614893
Longyearbyen Lokalstyre Eiendomsforvaltning
Avdelingsstyremedlem 90696873
Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Avdelingsstyremedlem 97121094

Valgkomite NITO Svalbard

Universitetssenteret På Svalbard AS
Leder komite/utvalg 41409257
Medlem komite/utvalg 48276189
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Medlem komite/utvalg 41608779

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: