Gå til innhold
Organisasjon

NITO Svalbard

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Regionkontoret NITO Nord Norge, Tromsø, 30. september 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Svalbard

Kongsberg Satellite Services AS Avd Svalbard
Leder i avdelingen 95943824
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Nestleder i avd. 48276183
Universitetssenteret På Svalbard AS
Avdelingsstyremedlem 41409257
Longyearbyen Lokalstyre
Avdelingsstyremedlem 90696873
Store Norske Gruvedrift AS
Avdelingsstyremedlem 90614893

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: