Gå til innhold
Organisasjon

NITO Troms

NITO Troms er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

imageczdyo.png
NITO Troms, f.v.: Halvard Tyldum, Morten Rune Bondestad, Merete Liset, Sigbjørn Syr, Hege Marie Hanssen, Joakim Stensrud Nilsen og Ingvill Richardsen.

Avdelingsstyret i NITO Troms

Senja kommune
Leder i avdelingen 91583757
Nordkjosbotn Videregående Skole
Nestleder i avd. 47758303
Finnfjord AS
Avdelingsstyremedlem 95888002
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad
Avdelingsstyremedlem 98412312
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Avdelingsstyremedlem 99159682
Forsvarsbygg Ressurssenter Troms
Avdelingsstyremedlem 91384898
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Tromsø
Avdelingsstyremedlem 99470898

Valgkomite NITO Troms

Tromsø Kommune Byutvikling
Leder komite/utvalg 93249810
BMO Elektro AS
Medlem komite/utvalg 41292952
Arbeidstilsynet Avd Tilsyn Finnsnes
Medlem komite/utvalg 41628051

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: