Gå til innhold
Organisasjon

NITO Troms

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Regionkontoret NITO Nord Norge, Tromsø, 30. september 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Troms

Lenvik kommune
Leder i avdelingen 91583757
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad
Nestleder i avd. 98412312
Finnfjord AS
Avdelingsstyremedlem 95888002
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Avdelingsstyremedlem 99159682
Storfjord Kommune
Avdelingsstyremedlem 92401765
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, avtale- og eiendomsstyring, Troms
Avdelingsstyremedlem 91384898
Statens Vegvesen Troms
Avdelingsstyremedlem 99470898

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: