Gå til innhold
Organisasjon

NITO Troms

NITO Troms er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Clarion Hotel The Edge, Tromsø, 1. mars 2023

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Troms

Senja kommune
Leder i avdelingen 91583757
Senja kommune
Avdelingsstyremedlem 90545454
Arva AS Avd Tomasjord
Avdelingsstyremedlem 91582182
Torghatten Nord AS
Avdelingsstyremedlem 95027367
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Sentralt Troms
Avdelingsstyremedlem 45600204
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Tromsø trafikkstasjon
Avdelingsstyremedlem 99470898

Valgkomite NITO Troms

Front Forvaltning AS
Leder komite/utvalg 93249810
Tromsø kommune Seksjon for IT, digitalisering og arkiv
Medlem komite/utvalg 90760432
Arbeidstilsynet Avd Tilsyn Finnsnes
Medlem komite/utvalg 41628051

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: