Gå til innhold
Organisasjon

Kritisk revisjon

– Et kontrollorgan for NITO.

Følgende personer er valgt inn i Kritisk revisjon for perioden 2015‐2018:

, NITO Nord‐Rogaland og Sunnhordland, tlf. 98237213
, NITO Nordland, tlf. 91544121
, NITO Hedmark, tlf. 91537039

Retningslinjer for Kritisk revisjon

  1. Er kongressens kontrollorgan, er kun ansvarlig overfor kongressen og skal være medlemmenes garanti for at organisasjonens midler anvendes på en hensiktsmessig måte for å nå kongressens mål.

  2. Har til hovedoppgave å kontrollere hovedstyrets og avdelingenes oppfølging av kongressens og ledermøtets vedtak.

  3. Skal fortløpende få tilsendt hovedstyrets og avdelingenes vedtak.

  4. Skal ha adgang til alle dokumenter de måtte ønske for å kunne gjennomføre sine kontrolltiltak.

  5. Skal ta eventuelle avvik mellom organisasjonens disponeringer og vedtatte lover eller vedtak opp med hovedstyret snarest.

  6. Skal ta eventuelle avvik mellom avdelingens disponeringer og vedtatte lover eller vedtak opp med avdelingens styre snarest.

  7. Kritisk revisjons beretning sendes avdelingene sammen med årsberetning og regnskap.
Publisert: Sist oppdatert: