NITOs kongress vedtok 28. november fire politiske uttalelser. Uttalelsene sendes til regjeringen.

Styrk den norske modellen 

Den norske arbeidslivsmodellen er truet på flere fronter. Det er lavere oppslutning om arbeidstakerorganisasjonene, kjennskapen til modellen oppleves som for lav hos mange arbeidsgivere, stadig flere oppfatter mange av gevinstene som er oppnådd gjennom samarbeidet som naturgitte. En samlet NITO-kongress frykter at en videre utvikling i denne retning vil gjøre norsk økonomi og samfunnsmodell utsatt for varige og kanskje uopprettelige skadevirkninger. 

Uttalelse: Styrk den norske modellen

Gjennom utdanning finner vi morgendagens løsninger 

NITO-kongressen etterlyser en plan for hvordan vi skal sørge for at Norge har den rette kompetansen for å møte morgendagens utfordringer. Det må settes inn virkemidler gjennom hele utdanningsløpet om vi skal sikre framtidas kompetansebehov. 

Uttalelse: Gjennom utdanning finner vi morgendagens løsninger

Et anstendig arbeidsliv for de mange 

I mange land tvinges arbeidere til å akseptere helsefarlige arbeidsforhold, manglende sosiale rettigheter og en lønn det ikke er mulig å leve av. Det er lett å være enig i at det er uakseptabelt at myndigheter og arbeidsgivere verken ønsker eller tillater arbeidstakere å organisere seg. NITO har i uttalelsen flere forslag om hvordan man kan oppnå intensjonene i FNs bærekraftsmål om anstendig arbeidsliv.

Uttalelse: Internasjonal solidaritet viktigere enn noensinne

Åpenhet om tariffavtaler - NITO vil påby norske virksomheter å informere sine kunder om de har tariffavtale

Det må bli slutt på at virksomheter som behandler sine ansatte godt, taper mot kyniske konkurrenter som ikke ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og som mangler anstendige arbeidsforhold. Forbrukerne må få god informasjon, så de kan gjøre opplyste valg av varer og tjenester.

Uttalelse: Åpenhet om tariffavtaler

Flere av de store verftene opplever store utfordringer i ordreinngang og inntjening, slik vi sist har sett i Verdal hvor 200 ansatte ble permittert. Samtidig bestiller norske redere og den norske stat bygging av fartøyer i utlandet og opplever forsinkelser og varierende kvalitet. Derfor ønsker NITO statlige garantier for bygging av norske skip på norske skips- og offshoreverft.

Uttalelse: Statlige garantier for bygging av norske skip på norske skips- og offshoreverft

 

Se også:

Vi må ut av startgropa

- Ingeniørene er sentrale i samfunnsutviklingen

NITO-prisen til Harald Eia

NITOs politikkområder

Politiske gjennomslag