Gå til innhold
NITOs president Trond Markussen foran Stortinget.
Politikk

NITOs politiske gjennomslag

NITO vinner fram. NITOs politiske aktivitet gir viktige seire for ingeniørene og teknologene i Norge. Her er oversikt over noen av gjennomslagene den siste tiden.

Koronakrisen: Omstillingspakke

Koronaviruset har satt hele Norge på prøve. NITO er i tett dialog med regjering og Storting. Konsekvensene av koronakrisen på nærings- og arbeidsliv er alvorlige og kan bli langvarige.

Vårt hovedfokus er å sikre at NITOs medlemmer har en jobb å gå til, og at de ved permittering eller oppsigelse får de ytelsene de har krav på og den hjelpen de trenger. NITO har blitt hørt i en rekke saker. NITOs medlemmer skal aldri oppleve å stå alene.

Se blant annet:

Se også: Koronaviruset og jobben: Svar på ofte stilte spørsmål 

Koronakrisen: Hjelp til petroleumsindustrien

For å holde aktiviteten oppe i petroleumssektoren og hindre videre nedbremsing av norsk økonomi, har NITO sammen med hele bransjen jobbet for en midlertidig ordning der selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden, inkludert friinntekten, i året investeringen blir foretatt.

Regjeringspartiene og Ap, SP og FrP ble 8. juni enige om et kompromiss i forhandlingene om oljeskatt. De valgte en litt annen løsning enn vi hadde bedt om, men den vil bidra til likviditet og at prosjekter settes i gang, og dermed bidra til sysselsetting i leverandørindustrien.  

I tillegg har regjeringen lansert en grønn omstillingspakke som inneholdt flere forslag som NITO har spilt inn, blant annet flere midler til forskning, utvikling og innovasjon, sirkulær økonomi samt grønn skipsfart.

Koronakrisen: Mulighet for å kombinere dagpenger og studier

Siden forrige krise i oljeindustrien har NITO kjempet for at permitterte/arbeidsledige skal kunne ta studiepoenggivende kurs mens de mottar dagpenger eller andre støtteordninger fra NAV.

Vi tror at slike kurs er et viktig bidrag for å komme seg ut av ledighet eller få ny jobb. Nå har regjeringen åpnet for dette ut året.

Koronakrisen: Hjelp til studenter

Også studenter har blitt rammet av koronakrisen, de har blant annet mistet viktig inntekt fra deltidsjobber.

NITO og NITO Studentene fikk gjennomslag for at permitterte som ikke har rett til dagpenger skal få lønnskompensasjon i 18 dager.

NITO vil fortsette arbeidet for at permitterte/oppsagte studenter får ytterligere inntektssikring.

Les saken: Dagpenger til studenter

Gjennomslag i regjeringens nye strategi for kunstig intelligens

NITO har lenge ønsket mer kompetanse og diskusjon om etiske sider ved utviklingen av kunstig intelligens. Regjeringen har nå langt på vei  kommet oss i møte. Strategien vektlegger offentlig debatt om bruk av kunstig intelligens.

Datatilsynet, Teknologirådet, forskningsmiljøene og nasjonale forskningsetiske komiteer pekes ut som aktører med et ansvar for slik debatt. Regjeringen vil også støtte såkalte fleksible videreutdanningstilbud, og universiteter og høgskoler kan søke midler til dette for å utvikle videreutdanningsprogrammer om kunstig intelligens.

Les saken: NITO med gjennomslag i regjeringens strategi for kunstig intelligens

Fortsatt kamp for Kongsberg Maritime

I 2018 skulle Rolls-Royce Marine selges. NITOs tillitsvalgte fryktet for arbeidsplassene i bedriften og for verdifull kompetanse bygget opp over tid. 

Etter at de tillitsvalgte og NITO-sekretariatet sammen med andre fagforeninger kontaktet myndighetene, kjøpte Kongsberg Gruppen opp selskapet med støtte fra staten. Det nye selskapet fikk navnet Kongsberg Maritime. 

Ett år senere ble virksomhetens ansatte igjen konfrontert med nedbemanning og outsourcing, koronakrisen forverret situasjonen ytterligere. NITO står igjen på barrikadene sammen med Fellesforbundet, FLT, Lederne, Negotia og Tekna for å redde arbeidsplassene og den uvurderlige maritime spisskompetansen.

Vi vil at regjeringen gir signaler om at kravet til avkastning for 2020 er for høyt i forhold til hva som er realistisk en sammenslåingsfase. Vi ber også om at staten fremskynder byggingen av statlige skip som er viktige for norsk forsvar og forskning. Dette har man delvis fått gjennomslag for.

NITO fortsetter dialogen med politikerne og håper å finne flere løsninger.

Skypemøte Iselin Nybø liste.jpg

Les saken: Diskuterte Kongsberg Maritime med næringsministeren

Satsing på sirkulær økonomi

NITO har lenge arbeidet for å sette behovet for sirkulær økonomi og potensialet for nye sirkulære arbeidsplasser på agendaen. Regjeringen har lovet en strategi for sirkulær økonomi høsten 2020. NITO gir løpende innspill til hva denne strategien må inneholde, og er spent på hvordan den til slutt blir.

Innføring i sirkulærøkonomiens muligheter er viktig for å oppnå mer sirkularitet i samfunnet. I fjorårets statsbudsjett foreslo NITO, Abelia og Circular Norway, at det etableres et forprosjekt med mål om å skape flere sirkulære arbeidsplasser og virksomheter gjennom kompetanseheving på arbeidsplassen. Dette forslaget ble veldig godt mottatt av alle partiene på Stortinget.

Sammen med Circular Norway har NITO sendt Storting og regjering (revidert nasjonalbudsjett 2020) forslag om sirkulærøkonomisk startpakke for kommunene. NITO mener kommunene må ha tilgang til digitale kompetansepakker med opplæring og innføring i sirkulærøkonomiens muligheter.

Regjeringen er i gang med nasjonal handlingsplan for sirkulær økonomi. Tiden er overmoden for å sette i gang med program for kommunene. Kommuner kan ha og har en avgjørende rolle i å få fart i den sirkulære omstillingen av samfunnet. Gjennom lokal planlegging kan kommuner bidra til å redusere klimaavtrykket betydelig.

Skal Norge nå vedtatte klimamål, må den lokale innsatsen styrkes. NITO og Circular Norway foreslår at det lanseres en startpakke for et utvalg kommuner, som kan gå foran i omstillingen til en regenerativ økonomi. Den praktiske gjennomføringen kan skje etter samme modell som realfagskommunene, der det legges opp til at interesserte kommuner kan søke om å bli en sirkulær kommune.

Politisk påvirkning er en av NITOs viktigste oppgaver. NITO følger den politiske utviklingen, deltar i høringer og er i kontakt med politikere.

NITO-medlemmer over hele landet viser stort engasjement, og sammen gjør lokale tillitsvalgte, hovedstyret og sekretariatet en stor innsats som ofte fører til politisk endring til beste for både NITOs medlemmer og samfunnet.

Vi samarbeider også med en rekke andre organisasjoner for å nå våre mål.

Publisert: Sist oppdatert: