4. november fortalte NRK at to av tre avlagte doktorgrader innen IKT-fag siden 2013 har blitt tatt av utenlandske statsborgere. Markussen er urolig over dette. 

- Vi har lenge visst at det utdannes alt for få innen IKT i Norge, ikke minst innen IKT-sikkerhet. Virksomhetene strever allerede med å få tak i riktig IKT-kompetanse, sier Markussen.

- Hvis vi fortsetter som nå, anslås det at Norge i 2030 vil mangle hele 4000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse. Det kan i verste fall utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi kan bli veldig utsatt for hacking, spredning av desinformasjon og cyberterrorisme. 

Trond Rådhuset.JPGMarkussen (bildet) mener det i utgangspunktet er positivt at Norge er så attraktivt i den internasjonale konkurransen om de skarpeste hodene. Men når toppsjiktet av norsk IKT-kompetanse blir så dominert av utlendinger, kan det bli stadig vanskeligere for norske virksomheter å finne IKT-spesialister som kan sikkerhetsklareres og arbeide med å sikre og vedlikeholde kritisk digital infrastruktur. 

18 nye doktorgrader er for lite

Også regjeringen uttrykker bekymring for NRKs avsløring, og lover 18 nye forhåndsklarerte IKT-doktorgradsstipendiater. Det er alt for lite, mener Markussen, som skisserer opp en langt mer ambisiøs satsing.

- Realfag og teknologi i skolen må styrkes slik at barn får lyst til å ta høyere utdanning i dette, og så kunne konkurrere med utenlandske studenter. I mange andre land får barn ofte mer realfagsundervisning i grunnskolen, noe som gir dem en fordel i konkurranse med norske ungdommer. 

Viktig å motivere unge

- Vi ser fortsatt at realfag domineres av gutter. NITO arbeider for å gjøre jentene mer interessert i realfag, gjennom blant annet 8. mars og Jenter og teknologi-prosjektet, sier NITO-presidenten.

Han mener også at når de unge begynner på universiteter og høgskoler, må de bli møtt av et langt bedre IKT-studietilbud enn i dag. I de siste statsbudsjettene har NITO etterlyst 1000 nye IKT-studieplasser årlig. Det må også satses tungt på IKT-sikkerhetsmiljøer ved utdanningsinstitusjonene. 

Markussen er klar på at det haster. - Norge digitaliseres i halsbrekkende fart. Vi vil få stadig flere «smarte» nettbaserte tjenester, «tingenes internett» osv. Dette vil revolusjonere samfunnet vårt, men også gjøre oss mer sårbare.

- Hvis vi i morgen skal stå trygt i den digitale revolusjonen, må det gjøres langt mer i dag. Regjeringen må satse på IKT-sikkerhet, avslutter NITO-presidenten.

Fagmiljø NITO IKT