Søndag 24. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Bidragene går til Plans arbeid mot barneekteskap, og skal blant annet sikre at flere jenter får bestemme over eget liv og tar utdanning. 

- Alle jenter bør ha rett til fri utdanning og bestemme selv over eget liv. Å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle er viktig, sier Trond Markussen, president i NITO. 

Gi din støtte

NITO støtter årets TV-aksjon og gir én krone per medlem - 95.000 kroner.

- Jeg oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg til å bli bøssebærer eller støtte aksjonen. Sammen kan vi gjøre en forskjell og gi jenter en framtid, avslutter Markussen.