NITO-advokatene utgjør et av landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljøer og er eksperter på alt som angår lønn og arbeidsvilkår. Hver dag bistår de flere titalls medlemmer som har havnet i utfordrende situasjoner.

Fredrik Lund Skyberg, advokat i NITO, har nylig bistått et medlem som fikk en usaklig oppsigelse under prøvetiden.

- Ikke god nok oppfølging

Ifølge Skyberg var opplæringen medlemmet fikk i prøvetiden begrenset.

- Det ble riktignok gitt noen tilbakemeldinger, men på disse punktene forbedret medlemmet seg. Da er det ikke grunnlag for oppsigelse. 

- Arbeidsgiver var i drøftelses- og forhandlingsmøtet totalt avvisende til forlik og ønsket ikke å forhandle om en løsning. De var ikke villige til å utvide prøvetiden, gi andre arbeidsoppgaver eller gi den ansatte en ny sjanse i en annen stilling, legger han til. 

Arbeidsavtalen står sentralt

Medlemmet hadde en sterk sak, og NITO tok derfor ut søksmål med krav om erstatning for usaklig oppsigelse.

- Terskelen for oppsigelse i prøvetiden er lavere enn ellers, og det skal mindre til for at arbeidsgiver klarer å sannsynliggjøre at det foreligger saklig grunnlag for oppsigelse.

Skyberg påpeker at arbeidsgiver må gi begrunnelse for at kritikken er relevant og korrekt. Arbeidstaker har også krav på tilstrekkelig opplæring og oppfølging, og skal få en reell mulighet til å nå arbeidsgivers forventninger.

- Det sentrale i saken var at det kun var gjennomført ett oppfølgingsmøte, men i arbeidsavtalen stod det at det skulle gjennomføres flere slike møter. At kritikken mot medlemmet var uten henvisninger til konkrete episoder og at grunnlaget ikke kunne dokumenteres, var nok utslagsgivende.

Fikk erstatning med hjelp fra NITO

Tingretten slo fast at oppsigelsen var usaklig, og besluttet at medlemmet får en erstatning for økonomisk tap på 180.000 kroner og en oppreisningserstatning på 25.000 kroner i tillegg til dekning av sakskostnader.

Siden erstatningskravet i saken ikke var så stort, skulle saken behandles etter reglene for småkravsprosess. En konsekvens av dette er at man bare får dekket en mindre del av sakskostnadene, selv om man vinner fram.

- Saken var nok for komplisert til at medlemmet kunne gjort dette på egenhånd. Dersom man skulle betalt for advokatutgiftene fra egen lomme, ville vinninga fort gått opp i spinninga. 

- Det lønner seg å være medlem i en fagforening som er villig til å ta saken for retten, avslutter han.

Les også: