Gå til innhold
2021

Lønnsoppgjøret: 2,7 prosent er ikke fasiten

- NITOs grupper skal i all hovedsak forhandle lokalt, og da er det kriteriene vi har avtalt i tariffavtalene våre som er utgangspunktet, fastslår NITO-president Trond Markussen etter enigheten mellom LO og NHO i frontfagsoppgjøret.

11. april kom partene i frontfagsoppgjøret i havn med årets sentrale del av lønnsoppgjøret. Oppgjøret er anslått til å gi årslønnsvekst på 2,7 prosent i 2021. Det er imidlertid viktig å huske at dette oppgjøret omfatter operatørene i privat sektor, og at flere av dem også skal gjennomføre lokale forhandlinger.

I fjor anslo man at oppgjøret skulle ende på 1,7 prosent, men med fasiten i hånd så vi at den faktiske kostnaden ble over 2 prosent.

Lokale forhandlinger 

- Også det siste året har en del bransjer og virksomheter gjort det godt, og da skal selvsagt også de ansatte ha uttelling. Dette blir viktig i de lokale forhandlingene, sier Markussen.

- Mange av våre medlemmer har aldri jobbet mer, omstilt seg raskere og bidratt mer til produktivitetsvekst enn det siste året.

- I 2020 kom mye vekst i gjennomsnittlig lønnsnivå fordi lavtlønte gikk ut av statistikken gjennom oppsigelser og permittering. I 2021 kommer forhåpentligvis disse tilbake, og det kan trekke gjennomsnittet ned. Da må vi ha gode lokale oppgjør dersom vi samlet skal nå veksten som er forutsatt i frontfagsrammen.

Forhandlinger lokalt er allerede gjennomført for noen av NITOs medlemmer i det private, men for de fleste vil forhandlingene skje fram mot sommeren eller like etter sommerferien.

For gruppene i offentlig sektor skal det nå gjennomføres sentrale forhandlinger, før man går i gang lokalt.

Markussen er tydelig på at 2,7 prosent heller ikke i offentlig sektor er en fasit.

Aldri stått på hardere

- Mange av våre medlemmer hadde dårligere lønnsvekst enn frontfaget i 2020, samtidig som de aldri har stått hardere på for å bidra i en vanskelig tid. Da blir det selvsagt feil å si at frontfagsoppgjøret er grunnlaget for forhandlingene.

- Fronfagsmodellen skal være en norm for lønnsveksten i samfunnet over tid, ikke en fasit for de ulike forhandlingsområdene de enkelte år, avslutter han.

Følg oppgjøret for ditt avtaleområde

Hvor mye tjener en ingeniør?

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Publisert: Sist oppdatert: