Inngå en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Hvis arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn én måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Det vil si at om du ikke har en arbeidsavtale, så kan du spørre arbeidsgiver om en, selv om du har begynt i jobben. Arbeidsavtalen skal blant annet si noe om hvor du skal jobbe, når du skal begynne (og eventuelt slutte) i jobben, arbeidstid, pauser og lønn.

Dette bør arbeidsavtalen inneholde 

Opplæring

Du har krav på nødvendig opplæring og du har krav på lønn under opplæringen.

Dersom jobben krever verneutstyr, er det arbeidsgiver som skal betale for utstyret.

NITO hjelper deg


NITO har en egen juridisk avdeling som jobber med arbeidsrelaterte spørsmål. Vi kan se gjennom arbeidsavtalen din og hjelper deg dersom du får utfordringer i ditt arbeidsforhold.

Send inn ditt spørsmål

Feriepenger

Du har krav på feriepenger. Etter ferieloven utgjør feriepengene 10,2 prosent av lønnen din. Dersom du jobber i en virksomhet som har fem uker ferie, så utgjør feriepengene 12 prosent.

Når du slutter i sommerjobben, er hovedregelen at feriepengene skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før du slutter.

Det er ikke lov for arbeidsgiver å si at feriepengene inngår som en del av lønnen din.

I større virksomheter er det imidlertid ikke uvanlig at de utbetaler feriepengene i juni/juli året etter, men det bør du i så fall få en skriftlig bekreftelse på.

Husk å få attest

Det er dessverre mange som glemmer å be om attest. Det gjør senere jobbsøking vanskeligere og kan i verste fall resultere i lavere lønn.

Flere arbeidsgivere, blant annet staten, gir uttelling for tidligere arbeidserfaring.

Dersom du ikke har dokumentasjon på jobbene du har hatt tidligere, så risikerer du å gå glipp av flere tusen kroner.

I henhold til arbeidsmiljøloven §15-15 har du krav på attest, men du har ikke krav på at arbeidsgiver sier noe om hvordan du har utført jobben, eller hvordan du er som person.

Etter loven skal attesten inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

Bygg ditt nettverk

Studentleder i NITO, Silje Skyttern, forteller at en relevant sommerjobb er for mange veien inn i arbeidslivet.

- En sommerjobb åpner mange dører. Kanskje det blir mulig å jobbe deltid til høsten eller få fast jobb i bedriften etter endt studie. Mine beste tips er derfor å gi et godt inntrykk, stå på og gjøre en god jobb, sier Skyttern.

- Erfaring og nettverk er blant de to viktigste tingene man tar med seg fra sommerjobben. LinkedIn er for eksempel et godt verktøy til å holde kontakten med de du har truffet på i løpet av sommeren. Her kan du også be om anbefalinger fra andre.

- Ikke vær redd, spør om hjelp

Ifølge Skyttern er det viktig å spørre om hjelp og stille spørsmål, dersom man står fast eller lurer på noe. 

-  Sitter du på hjemmekontor kan terskelen for å ta kontakt føles høy. Ikke vær redd for å ringe eller sende en kollega en melding, de er der for å hjelpe deg.