NITO Studentenes styre består av leder, 1. og 2. nestleder og fem styremedlemmer. Disse skal velges på landsmøtet. Helene Gundersen har vært leder i to valgperioder, og kan ikke stille til gjenvalg som leder etter organisasjonens vedtekter.

Leder

Innstilt som leder

Skjermbilde 2024-04-23 kl. 14.12.11.png

Navn: Sofie Strøm Olsen

Alder: 22 år

Studiested: UiA Grimstad

Studieretning: Master i industriell økonomi og teknologiledelse

Årstrinn: 4. året

- Jeg ønsker å arbeide for en sterk organisasjon med trygge, dyktige tillitsvalgte. Det neste året vil jeg fokusere på å forbedre kommunikasjonen mellom sentralt og lokalt. Å være tillitsvalgt i NITO Studentene skal være respektabelt, lærerikt og gøy, og som leder vil det være min jobb å legge til rette for at alle opplever det slikt. Sammen er vi sterke, og det fellesskapet ønsker jeg å utvide så langt det lar seg rekke.

Sofie Strøm Olsen, IndØk (UiA)

Stiller til valg som leder

Skjermbilde 2024-04-23 kl. 14.12.22.png

Navn: Fredrik Bache Ruud

Alder: 25

Studiested: NTNU Trondheim

Studieretning: Dataingeniør

Årstrinn: 3

- Målene mine som leder av NITO Studentene er å kunne fortsette å heve organisasjonen med samme kvalitet som har skjedd nå de siste årene. Jeg vil videreføre mye god politikk som vi kontinuerlig har jobbet med, som realfagsrekrutering og fullverdig medlemskap i NITO sitt hovedstyre. Jeg vil også begynne arbeidet med å løfte fram problematikk i undervisningskavitet, både nasjonalt, men også lokalpolitisk sammen med våre tillitsvalgte på campus. Jeg har et stort engasjement for organisasjonen, og har virkelig mye å gi for NITO Studentene spesielt for dere som er tillitsvalgte og medlemmer.

Fredrik Bache Ruud, dataingeniør (NTNU)

Nestledere

Innstilt som 1. nestleder

Jørgen Austnes.jpg

Navn: Jørgen Austnes

Alder: 27 år

Studiested: HVL Bergen

Studieretning: Elektroingeniør

Årstrinn: 1. året

- Jeg stiller til NITO Studentenes sentralstyre som kandidat fordi jeg engasjerer meg for at framtidige ingeniører og teknologer skal ha et bærekraftig og kvalitetspreget utdanningsløp, hvor vi kan opprettholde og styrke den nordiske modellen.

-Det er viktig at studentmedlemmer føler seg hørt og støttet gjennomstudieløpet, og at det kjempes for de har de riktige kanalene og ressursene til å klare seg. Økt fokus på inkludering og tilhørighet i studiemiljøet er også viktig, slik vi kan skape et støttende og engasjerende læringsmiljø.

Jørgen Austnes, cyberfysisk nettverksteknologi (HVL Bergen)

Stiller til valg som nestleder

Skjermbilde 2024-04-26 kl. 12.57.46.png

Navn: Kristian-Manuel villasis Duong

Alder: 26

Studiested: OsloMet Pilestredet,Oslo

Studieretning: bioteknologi og kjemi

Årstrinn: 2

- Jeg vil jobbe for å være din stemme, og sørger for at hvert eneste medlem opplever støtte,mestring og det felleskapet bare NITO-familien har. Det er slik vi bygger oss sterke.Så la oss bygge framtidas NITO sammen.

Kristian-Manuel Villais Duong, bioteknologi og kjemi (OsloMet)

Sentralstyremedlem

Innstilles:

Jan Ignacio Jakobsen-Castro, elkraft (HVL Førde)

Natalia Aleksandra Marczynska, IT og informasjonssystemer (USN Bø)

Vicky Tran, elektroingeniør (USN Vestfold)

Stiller til valg:

Jon Petter Wiig, anvendt datateknologi (OsloMet)

Valgkomite - Landsmøtet skal også velge ny valgkomité med leder og to medlemmer.

Innstilles:

Helene Gundersen, bioteknologi (NMBU)

Lars Kristian Trøan, automasjonsingeniør (UiT)