blobid0.jpg

- Tiden brukt på reiser i arbeidssammenheng er arbeidstid og må kompenseres for, sier Oddvar Steinhaug (bildet), leder i NITO Samfunnsbedriftene.

- Reisetid er arbeidstid

De 300 medlemmene i NITO Samfunnsbedriftene har ulike avtaler om hvordan reisetid beregnes og kompenseres. Noen har lokale avtaler om dette, mens andre ikke kompenseres.

- Tiden er overmoden for å samles om en felles forståelse av reisetid i arbeidstiden for e-verkene. Vi må få en løsning på dette, understreker Steinhaug.

Han viser til flere nyere dommer og en EFTA-uttalelse som slår fast at reisetid er arbeidstid. Han ser ikke bort fra at NITO løfter problemstillingen på et høyere nivå sammen med NITO Privat

Tvistebehandling ga resultater 

Arbeidsgivernes misbruk av frontfagsmodellen som et tak i de lokale forhandlingene var en kampsak i 2020.

- Vi opplevde at 2020 var et kriseår der arbeidsgiver brukte resultatet fra frontfaget som fasit for lokale lønnsforhandlinger. Dette var i konflikt med Energiavtale II, hvor det står at de lokale partene skal forhandle på grunnlag av bedriftens økonomiske forhold.

NITO har vært tydelige på at frontfaget ikke skal være et tak. Og har ved flere anledninger påpekt frontfagsproblematikken ved tvistebehandling av lokale forhandlingsbrudd, noe som også kan ha bidratt til å snu trenden.

- Vi reagerte på dette og truet med arbeidsretten i forhold til avtalebrudd. Det tok arbeidsgiverne innover seg.

Mål om fristilling fra frontfagsmodellen

Det ble sendt ut informasjon om temaet til medlemmene, som også fikk generell rådgivning over telefon. I tillegg holdt NITO et nettbasert kurs i september.

- På denne måten har vi klart å skape oss et større handlingsrom opp mot frontfagsmodellen, samtidig som vi opplever at arbeidsgiversiden ikke har vært like kategoriske, forteller Steinhaug.

Lønnsstatistikken for 2021 er under utarbeidelse, men foreløpig forventer NITO Samfunnsbedriftene Energi at resultatet er oppe på over tre prosent.

- Alt tyder på at arbeidsgiverne i år har hatt et mer moderat forhold til frontfagsmodellen. Målet vårt videre er en ansvarlig fristilling fra frontfagsrammen, sier Steinhaug.

En unik avtale 

NITO Samfunnsbedriftene vil fortsette å bringe lokale uenigheter rundt frontfagsmodellen videre til tvistebehandling, en mulighet NITO har gjennom sin tariffavtale Energiavtale II.

- Det er ingen andre avtaler som har denne muligheten. Energiavtale II er veldig god. Vi håper at flere ansatte i vår sektor ser dette og melder seg inn i NITO, avslutter Steinhaug.

6. januar blir det avholdt et møte i tariffutvalget, hvor det skal planlegges for framtida. Steinhaug oppfordrer også til å delta på den sentrale tariffkonferansen 15. og 16. mars.

Les også: 

Ny EFTA-uttalelse: Reisetid er arbeidstid

Alt om lønn for deg som jobber innen NITO Samfunnsbedriftene