Totalt skal 4000 studieplasser fases ut og mange av disse rammer IT- og teknologiutdanningene.

- Vi er sjokkerte over at regjeringen kutter i studieplasser. Dette er kompetanse arbeidslivet skriker etter og som er avgjørende for å utvikle framtidas tjenester, sier NITOs studentleder Helene Gundersen.

Stor etterspørsel

Virksomhetene strever med å få tak i riktig IT-kompetanse, og det anslås at Norge i 2030 vil mangle 40.000 personer med IT-kompetanse, viser en rapport av Samfunnsøkonomisk analyse.

- Dersom vi skal klare det grønne skiftet og få løst viktige oppgaver i samfunnet, er vi avhengige av mange flere teknologer og ingeniører. De unge er framtida, forteller Gundersen.

Dårlig finansiering

NITO Studentene har i mange år jobbet for å forbedre finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene.

Studentlederen er skuffet over regjeringens prioriteringer i årets budsjett.

- Nå kutter regjeringen i studieplassene i tillegg til at de ikke satser på kvalitet og relevans. Vi vet det er et stort behov for dyktige ingeniører og teknologer med framtidsrettet kompetanse. Ingeniørutdanningen har vært underfinansiert over lang tid, og det kan dokumenteres, avslutter hun.

Les også:

Budsjettforliket: - Vi er skuffet

Statsbudsjettet 2023: - En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv

Statsbudsjettet 2023: En alvorlig bråstopp i veiutbyggingen

Statsbudsjettet 2023: Dette betyr statsbudsjettet for deg som er ingeniør og teknolog

Regjeringen: Statsbudsjettet 2023