Trond Markussen hender ute.JPG

NITO oppfordret før årets statsbudsjett blant annet opprettelse av minst 1500 nye studieplasser årlig innen IKT og en økning i antall studieplasser innen teknologiske fag. I regjeringens budsjettforslag har regjeringen heller valgt å varsle kutt av opp mot 4000 studieplasser.

- Uten en solid satsing på ingeniør- og teknologutdanningene blir det vanskelig for regjeringen å nå sine mål for grønn og digital omstilling. Jeg er derfor svært skuffet og overrasket, sier Markussen (bildet).

Uansvarlig

- Arbeidslivet skriker etter flere ingeniører og teknologer, og regjeringen hadde nå muligheten til å starte jobben med å sikre framtidas kompetanse- og arbeidsmarkedsbehov. NITO støtter en stram og ansvarlig økonomisk politikk, men det er uansvarlig å kutte i tilbudet til det som skal bli framtidas arbeidsstyrke, fortsetter Markussen.

Flere mister mulighet for etter- og videreutdanning

NITO reagerer også på at et flertall av bransjeprogrammene for kompetanseutvikling er foreslått fjernet og at de gjenværende får et stort kutt. Før budsjettet ønsket NITO en langsiktig finansiering av bransjeprogrammene for å sikre en forutsigbar drift for etter- og videreutdanning innenfor de utvalgte bransjene programmet gjelder for.

- De foreslåtte kuttene til bransjeprogrammene for kompetanseutvikling gjør at mange vil miste muligheten for livslang læring gjennom etter- og videreutdanning. Vi mener en langsiktig finansiering ville sikret at behovene i bransjene kan møtes bedre, sier Markussen.

Glad for ungdomsgaranti

- Samtidig skal regjeringen ha skryt for å innføre en ungdomsgaranti som sikrer at vi beholder unge i arbeidslivet og tiltakspakken for de som sliter med videregående utdanning. Norsk arbeidsliv behøver at alle som kan og vil får muligheten til å bidra og sikre vår felles velferd, sier Markussen.

Se også:

Budsjettforliket: - Vi er skuffet

Statsbudsjettet 2023: En alvorlig bråstopp i veiutbyggingen

Statsbudsjettet 2023: - Vi er sjokkerte over IT-kutt

Statsbudsjettet 2023: Dette betyr statsbudsjettet for deg som er ingeniør eller teknolog

Regjeringen: Statsbudsjettet 2023