Trond Markussen, president i NITO
Trond Markussen, president i NITO.

Oslofjordforbindelsen, E134-strekningen mellom Seljestad-Røldal i Vestland ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Norland er tre eksempler på gryteklare prosjekter som nå blir skjøvet på.

- Dagens foreslåtte utsettelser har store konsekvenser for mange arbeidstakere og framtidig rekruttering til samferdselssektoren. Disse prosjektene venter bare på endelig godkjenning fra Stortinget før kontraktene kan lyses ut og spaden settes i jorda, sier Markussen (bildet).

Gryteklare prosjekter må gjennomføres

- Vi er selvfølgelig fornøyde med at regjeringen legger fram et stramt og ansvarlig budsjett, men det må ikke gå på bekostning av forutsigbarheten og skape kompetansemangel framover. Derfor må de gryteklare prosjektene gjennomføres nå, fortsetter Markussen.

NITO har gjentatte ganger advart om at samferdselssektoren ikke må bli en kasteball og etterlyste senest i vår mer forutsigbarhet etter mange år med usikkerhet og oppsplitting av fagmiljøer.

Mange arbeidsgivere frykter allerede å miste ingeniørkompetanse og har problemer med å rekruttere nye.

Ikke trekk i nødbremsen

- Ved å trekke i nødbremsen nå skaper man kompetanseutfordringer på lang sikt. Blant annet vil kuttene og utsettelsene spesielt ramme inntaket av nye lærlinger. Over 30.000 arbeidstakere jobber med veiutbygging i Norge, og vi trenger hele arbeidsstyrken framover for å beholde kompetansen i en allerede presset sektor, sier Markussen.

Mange av prosjektene som nå er foreslått utsatt er også beskrevet som viktige samfunns- og infrastrukturprosjekter med mål om å øke trafikksikkerheten, korte ned reisevei og binde sammen bo- og arbeidsregioner. NITO er også bekymret for utviklingen av næringslivet i disse regionene. Næringslivet er avhengig av god infrastruktur for å kunne opprettholde og utvikle seg, spesielt utenfor byene.

- Bråstoppen som er varslet i veiutbyggingen er derfor både distriktsfiendtlig, næringslivsfiendtlig og kompetansefiendtlig. NITO fryktet kutt og utsettelser, men dette er verre enn vi fryktet, sier Markussen.

Se også:

Budsjettforliket: - Vi er skuffet

Statsbudsjettet 2023: - En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv

Statsbudsjettet 2023: - Vi er sjokkerte over IT-kutt

Statsbudsjettet 2023: Dette betyr statsbudsjettet for deg som er ingeniør og teknolog

Regjeringen: Statsbudsjettet 2023