Erik Thomsen listebilde.jpg

Det er noen spørsmål Erik Thomsen (bildet) i PE Bjørdal AS har fundert mye på. Kanskje kjenner du deg igjen i noen av dem?

  • Hvordan er egentlig forholdet mellom de ansatte og ledelsen i bedriften?
  • Blir de ansatte hørt og tatt med på råd?
  • Hvis ledelsen sier at døren alltid står åpen for deg som ansatt, er den virkelig det?

Bedriften Thomsen jobber i produserer utstyr til fiskebåter og akvakultur i Ørsta på Sunnmøre. Her har han over lengre tid sett et potensial for bedre dialog med ledelsen, men han har vært usikker på hvordan han skal få det til. 

En såkalt henvisningsavtale med arbeidsgiver ble løsningen.

- Dette har vi jobbet mye med for å få til. Henvisningsavtalen sikrer innflytelse for NITOs medlemmer i bedriften. Den viser til enhver tid hva som er gjeldende avtaleverk mellom NITO og NHO, selv om arbeidsgiver ikke er organisert, forklarer Thomsen. 

PE Bjørdal AS er altså ikke organisert i en arbeidsgiverorganisasjon. 

Grunnleggende samarbeid

Thomsen sier at det tok seks måneder å få på plass avtalen. Prosessen har gitt verdifulle erfaringer. 

- Det er viktig å ha en slik avtale, fordi det formaliserer et grunnleggende samarbeid i virksomheten. Det handler om dialogen mellom ledelsen og ansatte, og hvordan vi samhandler.

Slik lager du avtale med arbeidsgiver

Her er Thomsen sine tips til hvordan du går fram for å etablere en avtale med arbeidsgiver:  

1. Etabler kontakt med ledelsen og introduser dem for tanken

2. Ha en ydmyk framtoning  

3. Legg vekt på hva dette kan gi bedriften og beskriv godene en slik avtale vil gi alle parter

Lær mer om direkteavtaler og henvisningsavtaler

- Målet er å skape bedre arbeidsmiljø

Thomsen påpeker at det viktigste for arbeidstakerne med å ha en avtale er forhandlingsmuligheter og mulighet for påvirkning i ulike prosesser. Å få i gang medarbeidersamtaler står øverst på hans prioriteringsliste.

- Jeg har en stor forventning om å få til et bedre arbeidsmiljø her i bedriften. Det er mitt mål. Bedre ordninger på lønn er viktig, men det er også andre ting, forteller Thomsen.

- For å få god effektivitet i bedriften må det være et godt samarbeid mellom arbeidstakere og ledelsen. Da må vi ha mulighet til å gi tilbakemeldinger, derfor er medarbeidersamtaler viktig.

- Det var et gap mellom hvordan ledelsen og de ansatte opplevde dialogen i bedriften, forteller han.

Da arbeidsgiveren kom med argumentet om at døren stod åpen og at folk kunne komme inn uformelt for å ta opp problemstillinger, ga Thomsen eksempler på at det ikke stemte overens med de ansattes opplevelse.

- Folk kom ikke inn døren, og jeg fortalte om følelser og opplevelser de ansatte har hatt rundt dette. Da forstod arbeidsgiveren at noe måtte gjøres annerledes.

- Henvisningsavtalen gir oss en tydelig stemme i forhold til hva vi som medarbeidere ønsker oss.

Lønnsutviklingen

I henvisningsavtalen som gjelder nå er det lagt vekt på regler om hvordan lønnsforhandlinger skal gjennomføres. Thomsen synes lønnsutviklingen i bedriften er viktig å ta tak i.

Han er åpen om at alle ansatte ligger litt under tallene som framkommer i NITOs lønnsstatistikk.

- Lønn i forhold til kollegaer med samme ansiennitet er noe som stikker seg negativt ut.

- Hvordan skal dere gripe an dette i årets lønnsforhandling? 

- Første skritt er å få lønnsoversikt og bruke det i lønnsforhandlingene. Her kommer NITOs lønnsstatistikk og lønnskalkulator inn som viktige verktøy. Lønningene skal opp. 

Doblet antall medlemmer

NITOs bedriftsgruppe i PE Bjørdal AS utgjør nå 21 medlemmer. Det er en dobling i løpet av det siste halve året. Thomsen mener den nye avtalen er noe av årsaken. 

- At vi blir flere gir mer tyngde når vi skal forhandle med arbeidsgiver. Noen medlemmer kom over fra Tekna og andre fra FLT.

- Jeg er glad for at så mange blir med i bedriftsgruppa. Vi har en stor prosentandel av ansatte med i NITO-gruppa. Når bedriften i tillegg ekspanderer er det fint å få inn nye som allerede er NITO-medlemmer.  Ved siste ekspansjon fikk vi inn fem nye medlemmer. 

Nå ser Thomsen fram til lønnsoppgjøret og medarbeidersamtaler for alle ansatte. 

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Prøv NITOs lønnskalkulator