- Poenget med beredskap er å klare oss selv en stund, men da må også det offentlige ta styringen. Derfor har NITO i mange år jobbet for at offentlig og privat sektor sammen skal etablere nasjonale skytjenester, sier NITO-president Trond Markussen.

Markussen og leder for NITOs ekspertutvalg for IT og digitalisering, Per Øyvind Hodøl, deltok denne uken på Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer, og delte sine erfaringer og meninger om skytjenester og beredskap.

Trond Markussen 01.jpg
NITO-president Trond Markussen.

Mange spørsmål, men hva er fasiten?

Hodøl og Markussen stilte tre spørsmål for anledningen: Er nasjonal sikkerhet og beredskap det samme? Gjør digitaliseringen at alt dette havner i skyene? Er det mulig å være selvforsynt i en tid hvor alt skal kobles sammen?

- NITO mener at offentlig og privat sektor bør jobbe sammen for å etablere en nasjonal sikker skyløsning. Vi har også en unik mulighet til å bygge viktig beredskap inn i det som kalles den distribuerte skyen, sier Hodøl.

Han forklarer videre at den distribuerte skyen også kalles "edge compute". Det betyr at vi kan bygge tjenester der hvor folk bor, på "ytterkanten" av datanettverket.

- Disse tjenestene vil befinne seg hos 5G-operatører, digitaliserte bedrifter og kommuner, og sørge for at vi kan klare oss en stund selv om vi mister forbindelsen til sentrale skyløsninger i andre deler av landet eller verden.

- Utfordringen vi spiller ut, er at innkjøperne i offentlig og privat sektor må bli bevisste på disse mulighetene og bestille løsninger med et fornuftig nivå av robusthet og autonomi når de digitaliserer sine tjenester, sier Hodøl.

Per Øyvind Hodøl 02.jpg
Per Øyvind Hodøl.

Skytjenester tilpasset norske forhold

Markussen sier at de ser for seg en felles organisering av datasentre i Norge. Tanken er å sikre økt beredskap gjennom at det offentlig står for kravstilling til robusthet. Det offentlige kan eie eiendom og bygninger, mens sentrene driftes av private selskap. 

- Det er altså ikke sånn at vi ser for oss en statssky, men at det offentlige kan legge til rette for et økosystem av robuste skytjenester på norsk jord.

- Gledelig nok så ser vi at den nye regjeringen har satt i gang en utredning av opprettelse av en skyløsning for offentlige data. Det gjelder blant annet helsedata, finansdata og informasjon om innbyggere og infrastruktur, avslutter NITO-presidenten.