MicrosoftTeams-image (28).png
Fra venstre: Forbundsleder i Negotia Monica Paulsen, president i NITO Trond Markussen og forbundsleder i Finansforbundet Vigdis Mathisen.

Dette innlegget ble først publisert i DN, 08.05.23.

Negotia, NITO og Finansforbundet krever nå økt fokus og handling fra regjeringen for å sikre etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens, spesielt på arbeidsplassen. Arbeidet med den nye nasjonale digitaliseringsstrategien startes nå og forventes å være klar første halvdel av 2024.

Med den farten og kraften kunstige intelligente systemer brer seg, er det en evighet i vår digitale verden. Det er derfor viktig at regjeringen tar de nødvendige skrittene nå for å sikre en ansvarlig og etisk bruk av kunstig intelligente systemer som berører arbeidstakeres rettigheter på arbeidsplassen.

Den norske modellen, som kjennetegnes av tillit, samarbeid og medbestemmelse, må også gjelde for kunstig intelligens. Det er på tide å gå foran, ta ansvar og handle nå før techgigantene overtar makten. Det bør stilles krav til virksomheter om rutiner for medbestemmelse og samtidig stilles krav om at ansvar plasseres i ledelsen ved innkjøp, innføring og bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen.

Det bør også opprettes et nasjonalt tilsyn for å sikre at de kunstig intelligente systemene er lovlige, etiske og trygge, og forhindrer diskriminerende utslag av kunstig intelligens. Arbeidstakeres rettigheter må styrkes i arbeidsmiljøloven når det gjelder mulige konsekvenser av overvåkning, datainnsamling, teknologistress og fremmedgjøring i arbeidsmiljøet.

Det må gjøres et løft med kompetanseheving på kunstig intelligens og digital etikk, slik at både arbeidsgivere og arbeidstakere har den nødvendige kunnskapen til å ta ansvarlige beslutninger rundt bruken av kunstig intelligens.

For å bidra til å øke kompetansen om kunstig intelligens, har Negotia, NITO og Finansforbundet gått sammen med Digital Norway og utviklet et kompetanseløft om etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen.

Den digitale veiviseren og podkast-serien, som er gratis og tilgjengelig for alle, setter fokus på hva kunstig intelligens egentlig er, hvilke muligheter som finnes og hvilke konsekvenser manglende regulering av kunstig intelligens kan føre til for arbeidstakeres rettigheter på arbeidsplassen.

Ta den digitale veiviseren

Les også: Manglende kunnskap om kunstig intelligens skader norsk arbeidsliv

President i NITO, Trond Markussen
Forbundsleder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen
Forbundsleder i Negotia, Monica Paulsen