Digital veiviser

Kunstig intelligens (KI) er ikke bare noe som de store tech-gigantene holder på med - men faktisk noe som angår alle, i alle bransjer, sektorer og yrker.

Det er en helt uatskillelig del av den digitale verden, og blir bare viktigere for hver dag som går. Enten du tenker over det eller ikke, er KI noe du møter hver eneste dag.

Derfor må alle ha en eller annen form for kunnskap om dette

- Det er viktig å sikre bevissthet om mulighetene for datafangst og kunstig intelligente verktøy nå som stadig flere bedrifter og organisasjoner tar i bruk denne typen teknologi i sine styringssystemer, produksjon og tjenester, sier Trond Markussen, president i NITO.

Dette er bakgrunnen for at fagforeningene NITO, Negotia og Finansforbundet nå går sammen om et kompetanseløft på dette området, i samarbeid med Digital Norway. Programmet består av et lettlest digitalt kurs (veiviser) og en podkast-serie.

- Vi håper veiviseren om kunstig intelligens på jobb kan bidra til økt kunnskap og et godt samarbeid ute i virksomhetene, for etisk og god utnyttelse av de teknologiløsningene som stadig flere vil ta i bruk framover, sier Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet.

Trenger kunnskap om fallgruver og konsekvenser

I Norge har det vært mye fokus på GDPR, personvern og forbrukerrettigheter. Nå mener fagforeningene at det er på høy tid å løfte tilsvarende problemstillinger om kunstig intelligens.

- Det er for lite kunnskap om hvordan digital teknologi brukes til overvåking og kontroll av ansatte i Norge i dag. Nå tar fagforeningene sin del av ansvaret, og sender utfordringen videre til arbeidsgiver, sier Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia.

Nettopp vektleggingen av de etiske og juridiske problemstillingene knyttet til bruk av KI på arbeidsplassen, er noe av det som skiller dette fra andre læringstilbud.

- Jeg kommer fra finans, en bransje som ligger aller lengst fremme i å ta KI i bruk, og der hvor mange skjønner hva dette er. Men selv ikke her er dette kompetanse som finnes blant den store delen av ansatte eller ledere, sier Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Les: Finansnæringen på full fart inn i NITO

- Vi er nødt til å ligge i forkant

At det er behov for lover og regler på området, er åpenbart når en ser på det som allerede har forekommet av skandaler ved bruk av KI. I podkasten og kurset hører man blant annet om hvordan Amazon brukte et system for ansettelser som systematisk nedprioriterte kvinner. 

- Noe av den store utfordringen her er jo det at dette går så fort, at lovverket alltid vil komme etterpå. Vi er nødt til å ligge i forkant og henge med på det som skjer, for utviklingen går innmari fort, sier NITO-president Trond Markussen.

Derfor må virksomheter selv utvikle beste praksis, gjøre etiske vurderinger og ligge i forkant av kravene som kommer. 

- Dette kan vi ikke feile på i arbeidslivet. Vi må gjøre det på en sånn måte at vi bygger kunnskap og tillit mellom partene på arbeidsplassen, sånn at man kan få gode styringssystemer som treffer innenfor lov og avtaleverk, sier Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia.

Hun understreker at nettopp dette er en viktig grunn til at de ville utvikle dette læringsinnholdet og tilby det gratis til hele næringslivet. 

- Vi må lykkes sammen. Det er derfor vi har bestemt at vi ikke skal sitte på denne veiviseren selv, bare for våre tillitsvalgte i egne forbund. Vi mener dette er så viktig at dette bør alle hovedorganisasjonene, arbeidsgiverne, ledere og tillitsvalgte være med på, i Norge og i Norden, avslutter hun.

Les: Veiviser - kunstig intelligens på arbeidsplassen

Les: Unge er dårligst på IKT-sikkerhet