Oddvar Steinhaug listebilde .jpg
Oddvar Steinhaug er gjenvalgt som leder av NITO Samfunnsbedriftene. 

- Forventningene til årets lønnsforhandlinger er at det skal gjennomføres reelle forhandlinger som bygger på lokale forhold, og ikke noe annet, sier Steinhaug. 

NITOs medlemmer i Samfunnsbedriftene representere bransjer der det er stort behov for å ivareta ingeniørkompetansen bedriftene har i dag.

- Flere undersøkelser viser at både energibedriftene og bedrifter på bedriftsavtalen mangler digital kompetanse og teknisk kompetanse, og tendensen er økende. Arbeidsgiverne svarer at det er vanskeligst å rekruttere høyere teknisk kompetanse  - som er den kompetansen ingeniørene organisert i NITO har.

- Dette må arbeidsgivere ta innover seg i årets lønnsforhandlinger. De må bruke lønn som et virkemiddel for å beholde og rekruttere arbeidskraften NITOs medlemmer representerer, understreker Steinhaug.

Valg av nye styremedlemmer i NITO Samfunnsbedriftene

Asle Olav Garnås og Steinar Hagelund er nyvalgte medlemmer i tariffutvalget NITO Samfunnsbedriftene. Oddvar Steinhaug fortsetter som leder for tariffutvalget.

samfunnsbedriftene styret.jpg
Asle Olav Garnås og Steinar Hagelund ble valgt som medlemmer i NITO Samfunnsbedriftene på Sentrale tariffkonferanser 2024. 

NITO-tillitsvalgte på Bedriftsavtalen og Energiavtale II har vært sammen på sentral tariffkonferanse for første gang etter at NITO i fjor valgte å samle tariffarbeidet for energiavtale II og bedriftsavtalen under tariffutvalget NITO Samfunnsbedriftene.

Les mer: NITO samler medlemmene i Samfunnsbedriftene i nytt tariffutvalg

- Vi har hatt felles diskusjoner og gruppearbeid om lønns- og arbeidsvilkår. Det har fungert godt og jeg er glad for at erfaringsutvekslingen og diskusjonene har vært gode på tvers av de to avtaleområdene, sier Steinhaug.

Reisetid er arbeidstid

De nærmere 650 NITO-medlemmene i NITO Samfunnsbedriftene har ulike avtaler om hvordan reisetid beregnes og kompenseres.

- Noen har lokale avtaler om dette, mens andre ikke har det regulert slik det i henhold til rettstilstanden skal reguleres, forklarer Steinhaug.

- Det er et stort behov for å få ordnet opp i dette en gang for alle og dette er et fokus NITO Samfunnsbedriftene vil ha i revisjon av de to tariffavtalene i årets hovedoppgjør.

- Reisetid er arbeidstid og vi må få på plass endringer i tariffavtalene slik at praksis rundt både hviletid og kompensasjon er lovlige og levelige for NITOs medlemmer, avslutter Steinhaug. 

Lønnsstatistikk 2023 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Samfunnsbedriftene per 1. oktober 2023 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene per 1. oktober 2023 (for medlemmer)