NITO Bioingeniørfaglig institutt inviterte til feiring på OsloMet mandag 15. april. Fikk du ikke med deg arrangementet? 

Se det digitale arrangementet her

Arrangementet er for å hedre prestasjonene innen bioingeniørfaget, samtidig som det gir en flott mulighet for oss å feire sammen og dele entusiasmen for faget.

Ønsker du å søke om støtte til en lokal feiring og markering av dagen? 

Søk om støtte til lokal markering av bioingeniørdagen 2024

Covid-19-pandemien har påvirket og endret verden. Pandemien gjorde at folk flest fikk øynene opp for bioingeniørenes viktige rolle i helseberedskapen.

For å holde på den gode oppmerksomheten har IFBLS valgt at tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2023-2024 skal være "Guardians of Quality and Patient Safety: Biomedical Laboratory Scientists.

Oversatt til norsk, er tema:

"Bioingeniøren - sikrer prøveresultater du kan stole på."

bioingenior02.jpg
Foto: Frida Bringslimark, NLSH HF

Den internasjonale bioingeniørdagen ble etablert i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører. Det er den internasjonale organisasjonen for bioingeniører, The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), som velger hvilket tema som skal løftes i medlemslandene.