sykehus ingeniører flere steder bioingeniorer maskiningeniorer stråleterapeuter
Noen av gruppene NITO har som jobber innen helse.

NITO organiserer mange ingeniører og teknologer i sykehussektoren. Den største gruppen er bioingeniører, men inkluderer også radiografer, stråleterapeuter, ortopediingeniører, bioteknologer, logistikkingeniører, IKT-ingeniører, perfusjonister, mekatronikk-ingeniører, medisinsk-teknisk personell og mange andre.

ingeniorer-pa-sykehus---oyvind-og-marie.jpg
Øyvind er bioingeniør og analyserer blodprøver knyttet til infeksjoner som hepatitt, HIV og syfilis. Marie er radiograf og tar røntgenbilder og CT-undersøkelser av pasienter.
Kim Erik Hang Sophies Minde Ortopedi AS.JPG
Kim Erik Hang er ortopediingeniør ved Sophies Minde Ortopedi AS. Her scanner han en fot for å kunne lage en 3D-modell som gir grunnlag for et nytt hjelpemiddel. 

Sterkt bidrag til mangfoldig kompetanse

De bidrar sterkt til det store mangfoldet i kompetansen på norske sykehus, og har en naturlig og sentral plass i et helsevesen hvor kravet til tett samarbeid mellom ulike profesjoner og evnen til høyspesialisert tverrfaglig samarbeid bare øker. Vi har derfor et stort og økende behov for både bredde og spiss i den teknologiske kompetansen ved norske sykehus.

ingeniorer-pa-sykehus---magnus-og-ellen.jpg
Magnus er medisinsk-teknisk ingeniør og sørger for at det tekniske utstyret på hjertekirurgisk avdeling fungerer. Ellen er bioingeniør. Hun sikrer at rett blod gis til rett pasient. 

Ulike yrkesgruppers jobbinnhold endres som følge av utviklingen, hvor ulike teknologiske hjelpemidler, maskiner og utstyr i stigende grad er på vei inn i sykehushverdagen. Det er derfor nødvendig at sykehuspersonell også har sterk kompetanse på teknologi.

ingeniorer-pa-sykehus---vegard-og-helene.jpg
Vegard er bioingeniør og jobber med infeksjonstesting av blodgivere og pasienter. Helene er også bioingeniør og lager analysevæsker som brukes ved undersøkelser av pasienter. 

Det er viktig at automatiseringen i norske sykehus overvåkes av bioingeniører og andre teknologer slik at man både kan utvikle og betjene framtidas medisinske utstyr og tjenester og utføre nye behandlingsmetoder.

Hvordan bli bioingeniør?

ingeniorer-pa-sykehus---grete-og-lotte.jpg
Grete er bioingeniør og fryser ned celleprodukter til behandling av kreftpasienter. Lotte er stråleterapeut og behandler kreftpasienter.

Flere ingeniører og teknologer i helse

NITO arbeider for at det må satses mer på å rekruttere flere ingeniører og teknologer til helsesektoren.

Vi vil legge til rette for mer nyskaping og utvikling i helsesektoren, og også for at ansatte i helsesektoren kan tilegne seg ny kunnskap og ta i bruk ny og bedre teknologi.

ingeniorer-pa-sykehus---age-og-guri.jpg
Åge er bioingeniør og analyserer blodprøver. Guri er også bioingeniør og sikrer kvaliteten på cellene som gis til kreftpasienter som behandling.

I NITO vet vi at ulike yrkesgruppers jobbhverdag og styrkeforhold er i ferd med å endres på grunn av den teknologiske utviklingen. Legene og sykepleierne forsvinner ikke fra sykehusene, men framtidens sykehusarbeider er like gjerne utdannet ingeniør. 

Temaområde helse og teknologi

Hva er Bioingeniørfaglig institutt?