NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) har åtte rådgivende utvalg som blant annet har i oppgave å bidra til fagkunnskap. 

Påmelding til våre fagnettverk (krever innlogging)

Enkelte av utvalgene har allerede hatt faglige nettverk, men nå er det etablert fagnettverk tilknyttet enda flere av utvalgene.

- I tillegg er det opprettet egne fagnettverk innen ledelse, etikk, IKT og for bioingeniører i primærhelsetjenesten, sier rådgiver Liv Kjersti Paulsen i NITO BFI.

− Hensikten med fagnettverkene er å gi målrettet informasjon til våre medlemmer innen deres interessefelt. Liv Kjersti Paulsen, rådgiver NITO BFI

Som medlem av våre fagnettverk får du nyhetsbrev flere ganger i året, informasjon om aktuelle BFI-kurs og tilgang til opptak av digitale kurs.

På sikt kan fagnettverkene utvikle egne diskusjonsgrupper og arrangementer. Man kan være medlem i så mange fagnettverk man vil.

Fagnettverk er etablert innen følgende områder:

  • Patologi
  • Mikrobiologi
  • Kvalitet og akkreditering
  • Preanalyse og PNA
  • Primærhelsetjenesten
  • Forskning
  • Ledelse
  • Etikk
  • IKT

Les mer om våre fagnettverk