Gå til innhold
Landmåler med utstyr i arbeid
Fagmiljøer

NITO Geomatikk

NITO Geomatikk er et fagnettverk som jobber i skjæringspunktet mellom fagutvikling og politikk.

Fagnettverket er en arena hvor faglige og organisatoriske spørsmål innen vårt fagområde drøftes og utformes på medlemmenes premisser.

Bli medlem av NITO Geomatikk (krever innlogging) 

Som medlem får du

Vi er spesielt opptatt av

  • Utdanning og etterutdanning
  • Høringer, lovforslag, standarder og forskrifter

Fagutvalgsmedlemmer

Rolf Martin Raknes (leder), Alver kommune
Steinar Langnes, Narvik kommune
Espen Brandshaug, Moss kommune
Anders Glastad, Bykle kommune

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler