Fagnettverket er en arena hvor faglige og organisatoriske spørsmål innen vårt fagområde drøftes og utformes på medlemmenes premisser.

Meld deg inn NITO Geomatikk

 

Som medlem får du

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs 
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Delta i  vår Facebook-gruppe