Fagnettverket er en arena hvor faglige og organisatoriske spørsmål innen vårt fagområde drøftes og utformes på medlemmenes premisser.

Bli medlem av NITO Geomatikk (krever innlogging) 

Som medlem får du

  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
  • Bidra i NITOs politiske arbeid

Vi er spesielt opptatt av

  • Utdanning og etterutdanning
  • Høringer, lovforslag, standarder og forskrifter

Delta i  vår Facebook-gruppe