Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

The arctic drone event - Tromsø

Hvordan ta i bruk autonome systemer til bedre atomberedskap og miljøovervåkning i sårbare områder?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

The arctic droneevent arrangementsbilde.jpg

Utfordring og bakteppe

Økt trafikk av reaktordrevne fartøy og transport av radioaktivt materiale i våre kyst- og havområder gir nye utfordringer innenfor beredskap og overvåkning. Hvilke ressurser kan vi bruke dersom det skjer en hendelse eller ulykke? Kan det få konsekvenser for liv og helse, miljø, lokalsamfunn og næringsinteresser? Er kunnskapsgrunnlaget for å håndtere slike hendelser og redusere konsekvenser godt nok, og har vi de riktige verktøyene til å hjelpe oss?

Program

Program The Arctic drone event 2019

Praktisk informasjon

Konferansen er delt i to deler med et seminar i Tromsø 18. juni og et seminar i Longyearbyen 20. juni. Det er separate påmeldinger til de ulike seminarene. Om noen vil delta på begge må den enkelte dekke og administrere egen reise.  

Ta meg til seminaret på Svalbard 21. juni. 

Disse møter du:  

Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern, Hovedredningssentralen Nord Norge, Sysselmannen på Svalbard,  The Independent Barents Observer, Forsvarets forskningsinstitutt, Russiske ROSATOM, Kystvakten, Nærings- og fiskeridepartementet, Akvaplan Niva, Norwegian Research Center AS, Norges Arktiske universitet, Universitetssentret på Svalbard, Boeing Inc, Airbus Defence and Space GmbH,  Metomatics AG, Nordic Unnmaned AS,  Norsk Polarinstitutt, Maritimt forum SARex II, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Andøya Space Center, Fylkesmannen i Troms, United States Department of Energy, Universitetssykehuset i Tromsø, Troms Politidistrikt med flere.

Hvorfor arrangerer NITO dette?

NITO – Norges største Ingeniør- og Teknologorganisasjon arrangerer for 3 året på rad The Arctic drone event.

Hovedhensikten er å koble kunnskapsmiljøene innenfor miljø, bærekraft og sikkerhet sammen med teknologimiljøene. Ved å gjøre dette ønsker NITO - å legge til rette for bedre kunnskapsutvikling omkring våre sårbare områder i Arktis.

I 2019 samarbeider NITO med Norges arktiske universitet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Universitetssentret på Svalbard om arrangementene.

Movie - The Arctic drone event 2018