Når kan arbeidsgiver si deg opp?

En arbeidsgiver kan kun si opp en arbeidstaker når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Advokatene i NITO kan hjelpe deg med en vurdering av om det foreligger saklig grunnlag. 

Dette er dine rettigheter ved en oppsigelse

Send inn din sak

Si opp selv? Dette må du være obs på

Oppsigelsen skal være skriftlig

Du kan sende oppsigelsen på e-post, men vi anbefaler at den leveres personlig for å unngå tvil eller uenighet om du faktisk har sagt opp, og eventuelt når oppsigelsen skjedde. Husk å få bekreftelse fra arbeidsgiver på at oppsigelsen er mottatt.

Hva bør du ha med i oppsigelsesbrevet?
 • Navnet ditt
 • Navnet på arbeidsgiver
 • En formulering om at du sier opp din stilling
 • Hva som blir din siste arbeidsdag
 • Ta evt med utestående ferie eller bonus
 • Det kan være fint å avslutte med å takke for seg og si noe positivt om tiden du har hatt
 • Dato
 • Signaturen din
Oppsigelsefrister

Hvor lang oppsigelsesfrist du har skal stå i arbeidsavtalen din. Står det ikke noe om det der, gjelder fristene i arbeidsmiljølovens §15-3 (lovdata.no - åpnes i nytt vindu).

Ferie i oppsigelsestiden
 • Hvis du skulle slutte i jobben i løpet av året, har du likevel rett på ferie.
 • Ønsker du å avvikle ferien i oppsigelsestiden, kan du be om det. Men du kan i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Du kan likevel kreve inntil tre ukers ferie i oppsigelsestiden, hvis du har oppsigelsestid i hovedferieperioden (1. juni - 30. september). Sier du opp etter 15. august har du likevel ikke rett til å få tre ukers ferie før 30. september med mindre det allerede er avtalt.
 • Arbeidsgiver kan ikke bruke oppsigelse fra arbeidstaker som begrunnelse for endring av allerede fastsatt ferie.
 • Har du kortere oppsigelsestid enn tre måneder, kan ikke arbeidsgiver uten ditt samtykke pålegge deg å ta ferie i oppsigelsestiden.
 • Begynner du hos ny arbeidsgiver etter 15. august har du i utgangspunktet ikke rett på tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det forutsettes at du kan ha fått avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver.

Reglene som gjelder ved nedbemanning

Også i en nedbemanning må arbeidsgiver ha saklig grunn for å si deg opp, og det finnes regler og frister som må følges i en slik situasjon. For ansatte i staten er det statsansatteloven (lovdata.no) som gjelder, mens det for øvrige er arbeidsmiljølovens kapittel 15 (lovdata.no) som gjelder. 

Vi har derfor laget egne temasider om hvilket vern du har ved en eventuell nedbemanning der du jobber:

Tillitsvalgtes rolle ved nedbemanning

NITOs tillitsvalgte er viktige støttespillere for medlemmer som står i fare for å bli sagt opp. Det er viktig at tillitsvalgte bruker de rettigheter de har i henhold til lov og avtale til å påvirke bedriften i en nedbemanningsprosess. Reglene de tillitsvalgte må forholde seg til, er noe forskjellige ut fra hvor de jobber.

Tillitsvalgtes erfaring: Godt å ha fagforening i ryggen

Permitteringer

Når det i en begrenset periode ikke er nok jobb, kan arbeidsgivere permittere ansatte. Men hva er reglene for permitteringer, og hva skjer med lønna mens du er permittert? Har du krav på dagpenger og hva kan NITO hjelpe deg med?

Video: Hva er en nedbemanning, og hvordan skal du som medlem eller tillitsvalgt forholde deg til dette?

NITO Innsikt med NITO-advokat Marianne Kjellsen, hun forklarer hvilke rettigheter du har ved en nedbemanning.