Gå til innhold

Din rolle som tillitsvalgt i en nedbemanning

Ikon tillitvalgt.pngTillitsvalgte spiller en viktig rolle hvis det blir aktuelt med nedbemanning i virksomheten. Her går vi gjennom hva dere har krav på å drøfte, hva som er deres rolle og gir forslag til tiltak dere kan spille inn i prosessen.

Tillitsvalgt? Hvordan kan du hjelpe et medlem som blir sagt opp?

nettkurs 150.pngHva er prosessen og hva er din rolle? I dette kurset tar vi deg gjennom hele prosessen, fra innkalling til drøftingsmøte til rettslig prosess. Kurset tar cirka 20 minutter.

Medlem blir sagt opp - kurs i læringsportalen

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Ble sparket i prøvetiden – fikk over 200.000 kroner i erstatning

Fredrik_listebilde.jpg

Da et NITO-medlem ble oppsagt i prøvetiden uten gyldig grunnlag, gikk NITO-advokatene til sak mot arbeidsgiveren.

Les saken

Gunnar Johnsen foran gul vegg.

Tok initiativ til ansattforum – ble skviset ut

Hella Maskin AS svarte med skittent spill da Gunnar Johnsen ville forbedre arbeidsmiljøet gjennom et forum for ansatte. Det førte til dom i tingretten med 660.000 kroner i erstatning og oppreisning.