Her finner du oversikten over aktuelle temasider som svarer på det du lurer på om oppsigelse, nedbemanning og omstilling.

Når kan arbeidsgiver si deg opp?

En arbeidsgiver kan kun si opp en arbeidstaker når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-7 (lovdata.no).

Advokatene i NITO kan hjelpe deg med en vurdering av om det foreligger saklig grunnlag. Det må da gjøres en konkret vurdering av den saksbehandling som har funnet sted, og av de grunner arbeidsgiver oppgir.

Ved nedbemanning må man også ta hensyn til konsekvensene en oppsigelse vil få for arbeidstaker. 

NITO Innsikt med NITO-advokat Marianne Kjellsen, hun forklarer hvilke rettigheter du har ved en nedbemanning.

Les: Dine rettigheter ved en oppsigelse

Si opp selv? Dette må du være obs på

Oppsigelsen skal være skriftlig

Du kan sende oppsigelsen på e-post, men vi anbefaler at den leveres personlig for å unngå tvil eller uenighet om du faktisk har sagt opp, og eventuelt når oppsigelsen skjedde. Husk å få bekreftelse fra arbeidsgiver på at oppsigelsen er mottatt.

Hva bør du ha med i oppsigelsesbrevet?
 • Navnet ditt
 • Navnet på arbeidsgiver
 • En formulering om at du sier opp din stilling
 • Hva som blir din siste arbeidsdag
 • Ta evt med utestående ferie eller bonus
 • Det kan være fint å avslutte med å takke for seg og si noe positivt om tiden du har hatt
 • Dato
 • Signaturen din
Oppsigelsefrister

Hvor lang oppsigelsesfrist du har skal stå i arbeidsavtalen din. Står det ikke noe om det der, gjelder fristene i arbeidsmiljølovens §15-3 (lovdata.no - åpnes i nytt vindu).

Ferie i oppsigelsestiden
 • Hvis du skulle slutte i jobben i løpet av året, har du likevel rett på ferie.
 • Ønsker du å avvikle ferien i oppsigelsestiden, kan du be om det. Men du kan i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Du kan likevel kreve inntil tre ukers ferie i oppsigelsestiden, hvis du har oppsigelsestid i hovedferieperioden (1. juni - 30. september). Sier du opp etter 15. august har du likevel ikke rett til å få tre ukers ferie før 30. september med mindre det allerede er avtalt.
 • Arbeidsgiver kan ikke bruke oppsigelse fra arbeidstaker som begrunnelse for endring av allerede fastsatt ferie.
 • Har du kortere oppsigelsestid enn tre måneder, kan ikke arbeidsgiver uten ditt samtykke pålegge deg å ta ferie i oppsigelsestiden.
 • Begynner du hos ny arbeidsgiver etter 15. august har du i utgangspunktet ikke rett på tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det forutsettes at du kan ha fått avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver.

Reglene som gjelder ved nedbemanning

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for å si deg opp, og det finnes regler og frister som må følges i en slik situasjon. For ansatte i staten er det statsansatteloven (lovdata.no) som gjelder, mens det for for øvrige er arbeidsmiljølovens kapittel 15 (lovdata.no) som gjelder. 

Tillitsvalgtes rolle ved nedbemanning

NITOs tillitsvalgte er viktige støttespillere for medlemmer som står i fare for å bli sagt opp. Det er viktig at tillitsvalgte bruker de rettigheter de har i henhold til lov og avtale til å påvirke bedriften i en nedbemanningsprosess. Reglene de tillitsvalgte må forholde seg til, er noe forskjellige ut fra hvor de jobber.

Kurs for tillitsvalgte: Medlem blir sagt opp

Hvordan kan du som tillitsvalgt hjelpe et medlem som har blitt sagt opp? I dette kurset tar vi deg gjennom hele prosessen, fra innkalling til drøftingsmøte til rettslig prosess.

Medlem blir sagt opp - kurs i NITOs læringsportal for tillitsvalgte
(krever pålogging - kun for tillitsvalgte)

Tillitsvalgtes erfaring: Godt å ha fagforening i ryggen

Permitteringer

Når det i en begrenset periode ikke er nok jobb, kan arbeidsgivere permittere ansatte. Men hva er reglene for permitteringer, og hva skjer med lønna mens du er permittert? Har du krav på dagpenger og hva kan NITO hjelpe deg med?