Gå til innhold
Mann som stopper fallende dominobrikker Ill: GettyImages

Omstilling, nedbemanning og oppsigelse

Norske bedrifter og virksomheter ser ut til å være under kontinuerlig omstilling. Når kan arbeidsgiver si deg opp eller ty til permitteringer? Hva er dine rettigheter og hva er tillitsvalgtes rolle?

Her finner du oversikten over aktuelle temasider som svarer på det du lurer på om oppsigelse, nedbemanning og omstilling.

Når kan arbeidsgiver si deg opp?

En arbeidsgiver kan kun si opp en arbeidstaker når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-7.

Advokatene i NITO kan hjelpe deg med en vurdering av om det foreligger saklig grunnlag. Det må da gjøres en konkret vurdering av den saksbehandling som har funnet sted, og av de grunner arbeidsgiver oppgir.

Ved nedbemanning må man også ta hensyn til konsekvensene en oppsigelse vil få for arbeidstaker. 

NITO Innsikt med NITO-advokat Marianne Kjellsen, hun forklarer hvilke rettigheter du har ved en nedbemanning.

Les: Dine rettigheter ved en oppsigelse

Reglene som gjelder ved nedbemanning

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for å si deg opp, og det finnes regler og frister som må følges i en slik situasjon. For ansatte i staten er det statsansatteloven som gjelder, mens det for for øvrige er arbeidsmiljølovens kapittel 15 som gjelder. 

Tillitsvalgtes rolle

NITOs tillitsvalgte er viktige støttespillere for medlemmer som står i fare for å bli sagt opp. Det er viktig at tillitsvalgte bruker de rettigheter de har i henhold til lov og avtale til å påvirke bedriften i en nedbemanningsprosess. Reglene de tillitsvalgte må forholde seg til, er noe forskjellige ut fra hvor de jobber.

Tillitsvalgtes erfaring: Godt å ha fagforening i ryggen

Permitteringer

Når det i en begrenset periode ikke er nok jobb, kan arbeidsgivere permittere ansatte. Men hva er reglene for permitteringer, og hva skjer med lønna mens du er permittert? Har du krav på dagpenger og hva kan NITO hjelpe deg med?

Publisert: Sist oppdatert: