Gå til innhold

Verdien av en tariffavtale

Som NITO-medlem har du tilgang til en rekke medlemsfordeler - gratis advokathjelp, gode bank- og forsikringstilbud, fagkurs og en rekke andre økonomiske fordeler. Men har du den mest verdifulle fordelen av alle, tariffavtalen? Avtalen som sikrer deg og kollegene dine større trygghet, påvirkning og forutsigbarhet på egen arbeidsplass.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Avtalen gir dere bedre rettigheter og mer påvirkning enn det dere har krav på gjennom loven. Den grunnleggende hensikten i en slik avtale er å styrke og utvikle samarbeidet mellom partene i virksomheten. Med partene menes ledelsen på den ene siden og de tillitsvalgte som representerer sine medlemmer på den andre siden.

Fordelene med å ha en tariffavtale

Er du omfattet av en tariffavtale, ligger forholdene til rette for et ryddig samarbeid med arbeidsgiver. Du og de andre NITO-medlemmene står sterkere sammen enn hver for dere og en  tariffavtale kan gi deg bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det dere ellers ville hatt krav på. For eksempel må dere ha en tariffavtale på bedriften for at dere skal være omfattet av AFP-ordningen i privat sektor.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Gjennom tillitsvalgte kan du også få medbestemmelsesrett, og rett til samarbeid og drøftelser om bedriftens ordinære drift, omlegging av bedriften, og drøftelser om selskapsrettslige forhold.

Hvordan vet jeg om vi har tariffavtale der jeg jobber?
  • Lurer du på om NITO har avtale som gjelder på din bedrift, sjekk Min side/medlemskap.

  • Vil du at NITO skal få tariffavtale gjort gjeldende på din bedrift/lokasjon, ta kontakt med oss på

  • Lurer du på om en annen fagforening har avtale gjort gjeldende i din bedrift, spør HR. 

Tariffavtaler privat

 

Hvordan få på plass en tariffavtale?

 

Publisert: Sist oppdatert: