KS

Hovedavtalen NITO – KS 2022-2023
Veileder til hovedavtalen KS

Hovedtariffavtalen NITO - KS, 2022-2024 

Sentrale særavtaler
Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien
Protokoller

Protokoll ny ASA 4110 Oljevern, 1.1.2023 - 31.12.2024
Protokoll mekling hovedoppgjøret KS 2022, Riksmeklerens møtebok 24.5.2022
Protokoll ny hovedavtale KS 2022-2023
Vedlegg til protokoll ny hovedavtale KS 2022-2023
Protokoll SFS 2213 januar 2022
Protokoll avtale om utvidet kompensasjon ifm koronapandemien
Protokoll med vedlegg, Akademikerne - Samfunnsbedriftene, bedriftsavtalen 2021
Protokoll Oljevernavtalen ASA 4110 15.12.2020
Bruddprotokoll KS sept 2020
Protokoll hovedavtale KS 2019-2021
Protokoll SFS 2404 Brann- og redningstjenesten KS 010719-311220
Protokoll og riksmeklerens møtebok mellomoppgjøret Akademikerne - KS 2019
Protokoll mellomoppgjøret Akademikerne - KS Bedrift 2019
Protokoll enighet om ASA 4110 – Oljevern KS – NITO 010119-311220
Protokoll forlenget særavtale brann- og redning og utvalg om arbeidstid
Enighetsprotokoll Akademikerne - KS Bedrift Bedriftsavtalen 2018
Protokoll hovedoppgjøret Akademikerne - KS per 1. mai 2018
Protokoll prolongasjon av hovedavtalen KS 1.1.2018-31.12.2019
Protokoll KS - Akademikerne mellomoppgjøret 27.04.2017
Protokoll hovedtariffoppgjøret 2016 Akademikerne - KS
Hovedtariffoppgjøret 2016 Akademikerne - KS resultat vedlegg til protokoll
Protokoll revisjon av hovedavtalen NITO - KS 1.1.2016 - prolongasjon
Nye lønnssatser KS kapittel 4 mellomoppgjøret 2015 vedlegg til protokoll
Hovedavtale KS 010114-311215
Hovedtariffavtale KS Bedrift 010514-300416
OU-avtale KS 010113-311214
Bærum og Lørenskog tilleggsavtaler 010512-300414
Protokoll SFS 2404 Brann- og redningstjeneste 101116

Eldre avtaler

Samfunnsbedriftene

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter - 01.05.2022 - 30.04.2024

Avtaler med Samfunnsbedriftene Energi

Oslo kommune

Dokument 24

I Oslo kommune er hovedavtalen og en rekke andre avtaler om medbestemmelse, ansettelser, opplæring, omstilling med mer samlet i et samledokument kalt dokument 24.

Dokument 24 Oslo kommune 2022

Se alle avtalene i dokument 24 enkeltvis

Dokument 25

Oslo kommunes ulike overenskomster vedrørende lønns- og arbeidsvilkår er samlet i dokument 25.

  • Del A og B av denne gjelder alle organisasjonene
  • Særbestemmelser for NITOs medlemmer ligger i del C, side 103

Dokument 25 Oslo kommune, 2022-2024

Protokoller
Eldre avtaler

KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Hovedavtale KA 2018-2021
Hovedtariffavtale KA 2020-2022

Særavtaler og protokoller
Eldre avtaler