KS

Avtaler

Hovedavtalen NITO – KS 2018-2021
Veileder til hovedavtalen KS
Hovedtariffavtalen NITO - KS, 2020-2022
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 01052018-30042020

Avtaler inngått i forbindelse med koronasituasjonen 

Sentrale særavtaler
Protokoller
Eldre avtaler

Oslo kommune

Avtaler

Hovedavtalen i Oslo kommune 010402-311203 
Overenskomster i Oslo kommune (dok 25) 010518-300420

Protokoller


Protokoll avslutning av arbeidskonflikt Oslo kommune 2019
Bruddprotokoll Oslo kommune 2019
Protokoll - Tariffrevisjonen 2016 Oslo kommune
Riksmeklerens møtebok 2017 Oslo kommune

Eldre avtaler

Overenskomster i Oslo kommune (dok 25) 010416 - 3000418
Overenskomster i Oslo kommune (1.5.14 - 30.4.16) (Dok 25)

KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

 

Hovedavtale KA 010114-311217
Hovedtariffavtale KA 010514-300416

Protokoller og særavtaler

Sentrale særavtaler i KA 010115-311216
Protokoll mellomoppgjøret KA 010515

Eldre avtaler

Hovedavtale KA 010110-311213
Hovedtariffavtalen KA 010512-300414