Gå til innhold

Avtaler og overenskomster i kommunal sektor

På denne siden vil du finne alle avtalene NITO har i kommunal sektor. Her kommer også oppdateringer fra lønnsoppgjør og andre forhandlinger.

KS

Avtaler

Hovedavtalen NITO – KS 2018-2019
Hovedtariffavtalen NITO - KS, 2018-2020
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 01052018-30042020

Sentrale særavtaler

SFS 2404 Brann- og redningstjenesten KS 010719-311220
SGS 2020 Pensjonsordninger
SFS 2213 Undervisningspersonale KS 010815-311217
Sluttrapport partssammensatt utvalg SFS 2404
ASA 4110 – Oljevern KS 010119-311220
OU-avtale KS 010113-311214
SFS 2301 Helsetjenesten KS 010113-311214
SGS 1701 KS Bedrift 010512-300414
SGS 1001 - Reiseregulativet 010117 - 311218 Avtale og protokoll
SGS 1002 - Arbeidstøy og instrumenter 010117 - 311220 Avtale og protokoll 

Protokoller

Protokoll hovedavtale KS 2019-2021
Protokoll SFS 2404 Brann- og redningstjenesten KS 010719-311220
Protokoll og riksmeklerens møtebok mellomoppgjøret Akademikerne - KS 2019
Protokoll mellomoppgjøret Akademikerne - KS Bedrift 2019
Protokoll enighet om ASA 4110 – Oljevern KS – NITO 010119-311220
Protokoll forlenget særavtale brann- og redning og utvalg om arbeidstid
Enighetsprotokoll Akademikerne - KS Bedrift Bedriftsavtalen 2018
Protokoll hovedoppgjøret Akademikerne - KS per 1. mai 2018
Protokoll prolongasjon av hovedavtalen KS 1.1.2018-31.12.2019
Protokoll KS - Akademikerne mellomoppgjøret 27.04.2017
Protokoll hovedtariffoppgjøret 2016 Akademikerne - KS
Hovedtariffoppgjøret 2016 Akademikerne - KS resultat vedlegg til protokoll
Protokoll revisjon av hovedavtalen NITO - KS 1.1.2016 - prolongasjon
Nye lønnssatser KS kapittel 4 mellomoppgjøret 2015 vedlegg til protokoll
Hovedavtale KS 010114-311215
Hovedtariffavtale KS Bedrift 010514-300416
OU-avtale KS 010113-311214
Bærum og Lørenskog tilleggsavtaler 010512-300414
Protokoll SFS 2404 Brann- og redningstjeneste 101116

Eldre avtaler

Hovedtariffavtalen NITO - KS 1.5.2016-30.4.2018
Hovedtariffavtalen konkurranseutsatte bedrifter KS 010516 - 300418
Hovedavtalen NITO - KS 010116-311217
Hovedtariffavtalen NITO - KS 1.4.2014 til 30.4.2016
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter NITO - KS 1.5.14 - 30.4.16
Hovedavtalen NITO - KS 1.1.2014 til 31.12.2015
Hovedtariffavtale KS 010512-300414
SFS 2404 Brann- og redningstjenesten KS 010115-311216
ASA 4110 - oljevern KS - NITO 010117 - 311218

Oslo kommune

Avtaler

Hovedavtalen i Oslo kommune 010402-311203 
Overenskomster i Oslo kommune (dok 25) 010518-300420

Protokoller


Protokoll avslutning av arbeidskonflikt Oslo kommune 2019
Bruddprotokoll Oslo kommune 2019
Protokoll - Tariffrevisjonen 2016 Oslo kommune
Riksmeklerens møtebok 2017 Oslo kommune

Eldre avtaler

Overenskomster i Oslo kommune (dok 25) 010416 - 3000418
Overenskomster i Oslo kommune (1.5.14 - 30.4.16) (Dok 25)

Publisert: Sist oppdatert: