KS

Avtaler

Hovedavtalen NITO – KS 2022-2023
Veileder til hovedavtalen KS
Hovedtariffavtalen NITO - KS, 2020-2022 (ny kommer - se protokoll under)

Avtaler inngått i forbindelse med koronasituasjonen 

Sentrale særavtaler
Protokoller
Eldre avtaler

Samfunnsbedriftene

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter - bedriftsavtalen, 2020-22

Avtaler med Samfunnsbedriftene Energi

Oslo kommune

Avtaler

Hovedavtalen i Oslo kommune (dok 24) gjeldende fra 2002 
Overenskomst Oslo kommune (dok 25) 2020-2022

Protokoller

Protokoll mekling hovedoppgjøret Oslo kommune 2022, Riksmeklerens møtebok 25.5.2022
Protokoll avslutning av arbeidskonflikt Oslo kommune 2019
Bruddprotokoll Oslo kommune 2019
Protokoll - Tariffrevisjonen 2016 Oslo kommune
Riksmeklerens møtebok 2017 Oslo kommune

Eldre avtaler


Overenskomst Oslo kommune (dok 25) 010518-300420

KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Hovedavtale KA 2018-2021
Hovedtariffavtale KA 2020-2022

Protokoller og særavtaler

Sentrale særavtaler i KA 010115-311216
Protokoll mellomoppgjøret KA 010515

Eldre avtaler

Hovedavtale KA 010114-311217
Hovedtariffavtale KA 010514-300416