Illustrasjonsbilde seksuell trakassering

Tidligere: Saker om seksuell trakassering måtte til domstolen

Saker om seksuell trakassering har tidligere måtte fremmes for domstolene. Dette kan koste mye penger, både i gebyrer og sakskostnader til advokat. I tillegg er det en risiko for å ikke få medhold og bli ansvarlig for motpartens sakskostnader. Regningen kan fort bli på flere hundre tusen kroner. De færreste har råd til å gå til sak, med mindre de har en arbeidstakerorganisasjon i ryggen. 

Forbudet mot seksuell trakassering har vært i loven siden år 2000. Likevel har det nesten ikke vært saker for domstolen. Etter at MeToo-kampanjen hadde sin topp i 2017, har det bare vært en eller to saker som er ført for domstolene.  

Nå: Du kan klage inn seksuell trakassering til et nytt, gratis lavterskeltilbud

For å gjøre vernet mot seksuell trakassering reelt, er det innført et lavterskeltilbud hvor du kan klage inn saker om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Det er også innført et nytt veilednings- og hjelpetilbud for personer som utsettes for seksuell trakassering. 

Marianne Kjellsen.jpg
Marianne Kjellsen, advokat i NITO

- Å beskylde noen for seksuell trakassering eller å bli beskyldt for dette, er mer stigmatiserende enn annen diskriminering. Det er derfor ekstra viktig i disse sakene å få en enkel og rask avklaring for alle involverte, sier Marianne Kjellsen (bildet), advokat i NITO.

Det er Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsnemnda.no) som fra 01.01.2020 har fått myndighet til å vurdere om det har skjedd seksuell trakassering.

  • Nemnda kan fatte vedtak om oppreisning i arbeidsforhold. Oppreisning er en erstatning for belastningen ved trakasseringen, til forskjell fra et økonomisk tap.
  • Nemnda kan ikke idømme kompensasjon for inntektstap. Hvis du har lidt et økonomisk tap som følge av seksuell trakassering, vil du fremdeles måtte gå til domstolen for eventuelt å få dekket dette. 

- Jeg er veldig glad for den nye klageinstansen og for et veilednings- og hjelpetilbud hos likestillings- og diskrimineringsombudet. Her kan medlemmer eller arbeidsgiver få veiledning, før en eventuelt sender en klage til nemda. Dette er en viktig endring for å forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet, sier Kjellsen.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Oppmerksomheten må være seksuelt betonet eller av seksuell karakter, men trenger ikke være uttrykk for seksuelt begjær. Det skal tas utgangspunkt i den subjektive opplevelsen til den som rammes.

Videre vurderes handlingens karakter, dens objektive grovhet, forholdet mellom utøver og den som blir trakassert og om oppmerksomheten er negativ for den som utsettes for den. I tillegg kreves det subjektiv skyld hos den som trakasserer.

En klar hovedregel er at dersom vedkommende som trakasserer blir gjort oppmerksom på at oppførselen er uønsket og forsetter adferden, vil fortsettelsen bli sett på som seksuell trakassering. 

Seksuell trakassering: Hva kan NITO hjelpe deg med?

Opplever du uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, ta kontakt med oss. NITO kan bistå deg med å følge opp saken overfor arbeidsgiver, klage inn saken for Likestillings- og diskrimineringsnemnda eller til og med for domstolen. 

NITO bistår medlemmer i saker som gjelder deres arbeidsforhold. - Det betyr at du selvsagt også kan ta kontakt med oss hvis du er i en situasjon hvor du beskyldes for seksuell trakassering, sier Kjellsen.