Gruppebilde NITO-medlemmer .JPG

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Avtalen gir dere bedre rettigheter og mer påvirkning enn det dere har krav på gjennom loven. Den grunnleggende hensikten i en slik avtale er å styrke og utvikle samarbeidet mellom partene i virksomheten. Med partene menes ledelsen på den ene siden og de tillitsvalgte som representerer sine medlemmer på den andre siden.

Fordelene med å ha en tariffavtale

Er du omfattet av en tariffavtale, ligger forholdene til rette for et ryddig samarbeid med arbeidsgiver. Du og de andre NITO-medlemmene står sterkere sammen enn hver for dere og en  tariffavtale kan gi deg bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det dere ellers ville hatt krav på. For eksempel må dere ha en tariffavtale aktivert i bedriften for at dere skal kunne være omfattet av AFP-ordningen i privat sektor.

Mer om avtalefestet pensjon (AFP) og hva som skal til for at du har rett på det

Gjennom tillitsvalgte kan du også få medbestemmelsesrett. Det betyr at de tillitsvalgte på vegne av medlemmene samarbeider med ledelsen og har rett til å drøfte forhold som berører de ansatte. Dette kan både gjelde ordinære drift og omlegging av bedriften.

Hvordan vet jeg om vi har en tariffavtale?

Lurer du på om NITO har avtale som gjelder på din arbeidsplass, sjekk Min side/medlemskap.

Hvordan få på plass en tariffavtale?

Hvis bedriften der du jobber er medlem av for eksempel NHO, men tariffavtalen NITO har med NHO ikke er trådt i kraft hos dere, så kan NITO hjelpe dere med dette. 

Hvis bedriften ikke er organisert i noen arbeidsgiverforening, kan det være et alternativ å samle NITO-medlemmene hos dere og be arbeidsgiver om en såkalt direkteavtale. Dette er en tariffavtale mellom NITO og arbeidsgiver på nettopp deres arbeidsplass. 

Ta kontakt med NITO for å få hjelp til å få på plass en tariffavtale hos dere.

Send inn din sak