Gå til innhold
Person som jobber på datamaskin. Foto: GettyImages.
Medlemsfordeler

NITO Inntektsforsikring

NITO Inntekstforsikringer  er fra 16. mars 2020 ikke lenger åpen for nytegning. Forsikringen gjelder som normalt for deg som allerede har tegnet den.

OBS! Uoversiktlig situasjon i markedet - nytegning stanset

Ved tegning av NITO Inntektsforsikring må du bl.a. bekrefte at du ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering.
Med utgangspunkt i dette kravet og at situasjonen knyttet til permitteringsvarsler og permitteringer for tiden er meget uoversiktlig, utgjør dette en risiko for at forsikringer kan bli tegnet på feil premisser. Forsikringer som blir tegnet på feil premisser vil ikke være gyldige forsikringer og vil derfor også gi en falsk trygghet.

 

Muligheten for nytegning er derfor supendert inntil videre.

Hva dekker NITO Inntektsforsikring?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering vil forsikringen gi en erstatning på 7500 kroner per måned i inntil tolv måneder
  • Retten til erstatning inntreffer tidligst 180 dager etter at forsikringen ble kjøpt

Hvem kan kjøpe NITO Inntektsforsikring?

  • NITO-medlemmer under 67 år
  • Ikke ha vært arbeidsledig/permittert i løpet av de siste seks måneder
  • Ikke er kjent med forestående arbeidsløshet/permittering
  • Fast bostedsadresse i Norge, medlem av norsk folketrygd og rett til dagpenger fra NAV ved eventuell arbeidsledighet/permittering
  • Vært fast ansatt som arbeidstaker i minst 30 timer per uke i Norge, og hadde vært det sammenhengende i de siste seks måneder
  • Forsikringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Inntektsforsikring 2020 (krever innlogging) 

Se også: Dette gjør NITO for arbeidsledige

Alle medlemsfordeler

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

Forsikringssenter_smalt.jpg

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker