Gå til innhold
Person som jobber på datamaskin. Foto: GettyImages.
Medlemsfordeler

NITO Inntektsforsikring – i tilfelle du skulle miste jobben

NITO kan som kanskje eneste fagorganisasjon tilby inntektsforsikring, noen kaller det inntektssikring. Med NITO Inntektsforsikring står du sterkere økonomisk om du blir rammet av ufrivillig arbeidsledighet/permittering.

OBS! Du som har Inntektssikring i Gjensidige:
Kontakt NITO  for å få arbeidsledighetsforsikringen videreført som NITO Inntektsforsikring i Tryg. Du slipper ny karensperiode på 180 dager, Tryg vil heller ikke kreve svar på spørsmål knyttet til din arbeidssituasjon som gjaldt da du tegnet Inntektssikring i Gjensidige.

Noen opplever at sin arbeidsplass kan være mer truet enn andre. Konjunkturene har en tendens til å svinge. Denne forsikringen skal bidra til mer trygghet og forutsigbarhet på inntektssiden din. – Kjøp forsikringen i gode tider for å være dekket i dårligere tider. 

Kjøp NITO Inntektsforsikring 

NITO er opptatt av at medlemmer som har mistet jobben sin får et minst mulig økonomisk tap i overgangsperioden til ny jobb, derfor tilbys denne forsikringen.

Hva dekker NITO Inntektsforsikring?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering vil forsikringen gi en erstatning på 7.500 kroner per måned i inntil tolv måneder
  • Retten til erstatning inntreffer tidligst 180 dager etter at forsikringen ble kjøpt

Hvem kan kjøpe NITO Inntektsforsikring?

  • NITO-medlemmer under 67 år
  • Fast bostedsadresse i Norge, medlem av norsk folketrygd og rett til dagpenger fra NAV ved eventuell arbeidsledighet/permittering
  • Vært fast ansatt som arbeidstaker i minst 30 timer per uke i Norge, og hadde vært det sammenhengende i de siste seks måneder
  • Ikke ha vært arbeidsledig/permittert i løpet av de siste seks måneder
  • Ikke er kjent med forestående arbeidsløshet/permittering
  • Forsikringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Inntektsforsikring 2019

Se også: Dette gjør NITO for arbeidsledige

Alle medlemsfordeler

Er du riktig forsikret?

Det skal lønne seg å være NITO-medlem.

Få en gjennomgang av dine forsikringer

(Krever innlogging)

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler

Ung og blakk - nei takk

Unge nordmenn er på toppen når det gjelder forbruksgjeld og ett økende antall unge livnærer seg p...